Begroting 2024 in het kort

De begroting in het kort geeft een beeld van onze inkomsten en laat zien waaraan wij het geld besteden. Ook de gemeente heeft te maken met oplopende kosten en daarom houden we onze financiële situatie goed in de gaten. Het college is erin geslaagd om een sluitende begroting op te stellen met voor 2024 een positief saldo van €105.500. U kunt de begroting in het kort hier bekijken (pdf, 2 MB).

Vaststellen van begroting

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 2 november en op 9 november stelt de gemeenteraad de stukken definitief vast. De agenda en alle stukken van de raadsvergaderingen vindt u op bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl.