Aanvullende toetsingscriteria aanwijzingsprocedure lokale omroep

Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad de volgende toetsingscriteria en bijbehorende wegingsfactor vastgesteld. Indien er twee of meerdere aanvragen worden ingediend bij het Commissariaat voor de Media voor ‘lokale omroep voor de gemeenten Bunnik en Zeist’, dan worden deze criteria door de gemeenteraad gebruikt om een voorkeursadvies uit te brengen.

Het gaat om de volgende zes voorkeurscriteria en bijbehorende wegingsfactor:

Criterium Omschrijving van het criterium Wegingsfactor
Culturele betrokkenheid De omroep heeft aandacht voor de culturele activiteiten in onze gemeente. 15%
Inclusiviteit De omroep heeft aandacht voor de veelkleurigheid in onze gemeente en geeft die weer in haar programmering. 15%
Lokale betrokkenheid De omroep is geïnteresseerd in en doet verslag van ontwikkelingen in de samenleving. 10%
Onafhankelijkheid 'De omroep heeft een transparante organisatiestructuur, met duidelijk belegde taken en verantwoordelijkheden en heeft de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd, bijvoorbeeld in statuten en/of samenwerkingsovereenkomsten 25%
Stabiliteit De omroep levert hetzelfde operationele niveau dat in de afgelopen vijf jaar is geleverd. 20%
Versterking voor de democratie De omroep volgt het bestuur en de politiek van onze gemeente kritisch met het doel om de inwoners te informeren. 15%

Per 26 oktober 2024 vervalt de vijfjarige aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Zeist en Bunnik als lokale, publieke omroep in de gemeenten Bunnik en Zeist. Het Commissariaat voor de Media heeft de aanwijzingsprocedure opengesteld van 28 oktober 2023 tot en met 26 april 2024. Geïnteresseerde partijen kunnen gedurende deze periode bij het Commissariaat een aanvraag indienen om aangewezen te worden als lokale omroep voor de gemeenten Bunnik en Zeist.