Aanbeveling gemeenteraad voor herbenoeming burgemeester

De gemeenteraad van Bunnik heeft op 27 juni besloten om Ruud van Bennekom aan te bevelen voor herbenoeming. Ruud van Bennekom is sinds november 2018 burgemeester van Bunnik en op 15 november 2024 loopt zijn huidige benoemingsperiode af. Ruud van Bennekom wil graag burgemeester van de gemeente Bunnik blijven. Eind februari 2024 heeft hij de commissaris van de Koning Hans Oosters laten weten dat hij zich beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn.

Een vertrouwenscommissie van raadsleden heeft de aanbeveling voor de herbenoeming voorbereid en hierover een voorstel aan de raad gedaan. Daarover heeft de raad vandaag besloten. De inhoud van de aanbeveling is geheim inclusief de besloten raadsvergadering van 27 juni, zo schrijft de Gemeentewet voor. Tijdens de aansluitende openbare raadsvergadering is de aanbeveling publiekelijk gemaakt.

De gemeenteraad stuurt nu de aanbeveling van de gemeenteraad naar de commissaris van de Koning. De commissaris zal deze met zijn advies doorsturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het Koninklijk Beluit voort de herbenoeming voorbereidt. De beoogde be√ędiging burgemeester Ruud van Bennekom vindt plaats in een buitengewone raadsvergadering op 12 november 2024.