Iets melden

Als u buiten op straat of in uw buurt ziet dat iets kapot, vies of onveilig is, dan kunt u dit melden.

Als u iets heeft verloren dan meldt u dat bij de gemeente en niet bij de politie.

 • Omgevallen, zieke of dode boom
 • Afgebroken of losse takken
 • Overlast van overhangende takken, schaduw of boomwortels 
 • Schade aan de groenvoorziening of overlast van zwerfvuil of onkruid

Doe een melding over de groenvoorziening.

Dode dieren

Vindt u een dood dier (poezen, eenden, konijnen en andere dieren) in het openbaar groen of op straat? Maak hiervan een melding bij het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). Is uw eigen huisdier overleden lees dan hier wat u kunt doen, ga naar het kopje Dode (huis)dieren.

Huisdier kwijt of gevonden

Bent u uw huisdier kwijt of heeft u een huisdier gevonden, informeer dan bij Amivedi of het huisdier is aangemeld.

 • Schade aan een sportpark of sportveld: bel het Sporthuis op 030 656 27 69 of stuur een e-mail naar info@sporthuisbunnik.nl
 • Zwerfvuil op speelplaatsen of trapveldjes: melden bij RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
 • Schade aan speelplaatsen en trapveldjes: doe een melding van schade aan speelplaatsen. Bij acuut gevaar bel de gemeente op 030 659 48 48

Kapotte straatverlichting meld u via https://lms.nederlandslicht.nl/bunnik/outages/report.

Schade aan:

 • Straatmeubilair, zoals verkeersborden, neem contact op met RMN
 • Bushokje doorgeven aan Exterion Media via 085 888 31 29 of stuur een e-mail naar info@exterionmedia.nl 
 • Centrale antennekast (CAI-kast), neem op contact op met Ziggo via 0900 18 84

 • Schade, wateroverlast of onkruid op wegen of stoepen meld u bij de RMN
 • Gladheidsbestrijding: meld een gevaarlijk situatie aan ons via dit formulier
 • Hondenpoep: meld overlast via dit formulier. De klacht wordt doorgegeven aan de BOA
 • Inrit: het aansluiten van een inrit op de openbare weg vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente
 • Een melding of vraag over de belijning op de weg geeft u door met dit formulier
 • Schade op een pad achter uw woning meldt u aan de eigenaar of de woningcorporatie

Als u een huurwoning heeft: neem contact op met de verhuurder.

Als u eigenaar van de woning bent:

 • Check eerst of de verstopping op uw terrein zit
 • Als u dat niet zeker weet, graaf dan het inspectieputje op. Dit bevindt zich meestal op de grens van uw perceel met de gemeentegrond. Het putje ligt ongeveer 80-100 cm diep. 
 • Er staat géén water in het inspectieputje. De verstopping zit in het gedeelte op uw eigen perceel. U zorgt zelf voor de ontstopping van het riool.
 • Er staat water in het inspectieputje. Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. Bel meteen met 030-6594848. U kunt het ook online melden. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Let op: Wanneer u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf laat komen om de ontstopping te verhelpen, dan moet u deze kosten zelf betalen.

Water, overlast van:

 • Drijfvuil, blauwalg of botulisme 
 • Lozingen, verontreinigingen of stankoverlast
 • Schade aan voederplaatsen en beschoeiingen

Melden bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bruggen: 

 • Schade aan de gemeentelijke bruggen of roosters in de weg kunt u melden via dit formulier 
 • Voor overige bruggen kunt u terecht bij de beheerder

Zie melding doen over een gebouw.

 • Staat de graffiti op gebouwen en andere objecten van de gemeente, meld dit dan bij de gemeente. Dit geldt ook voor graffiti op speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen
 • Als u weet wie deze graffiti heeft aangebracht, kunt u dit ook melden bij de politie. Tel: 0900 8844
 • Is de graffiti racistisch, kwetsend of choquerend, doe dan aangifte bij de politie, zodat de graffiti zo snel mogelijk wordt verwijderd
 • Als u eigenaar bent van een pand dan moet u zelf de graffiti verwijderen. Is uw gebouw een monument neem dan contact op met de gemeente
 • Last van hangjongeren, meld dit dan bij de politie of bij de gemeente via 030 659 48 48

Muizen

Muizen moet u zelf bestrijden.

Muskus- en beverratten

Heeft u (sporen van) muskusratten gezien? Neem contact op met het waterschap: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij vangen muskusratten om te voorkomen dat graafschade het watersysteem verzwakt. Bel tijdens kantooruren met 030 634 57 56 of meld het via Muskusrattenbestrijding - HDSR. Het waterschap bestrijdt alleen muskus- en beverratten, géén bruine ratten of woelratten. Beverratten komen in ons gebied nauwelijks voor.

Ratten

Overlast van ratten meldt u bij het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland). Ook als u dode dieren vindt meldt u dit bij het RMN.

Wespen

U moet zelf een professioneel bedrijf inhuren om een wespennest te laten verwijderen. Zie voor meer informatie Hoe verjaag je wespen. Voor een wespennest in de openbare ruimte kunt u contact opnemen met RMN.

Overlast van stank, geluid (van bedrijven, bouwlawaai, weg- en railverkeer), bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of licht meldt u bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

U bent standplaatshouder op een markt en u wilt een storing melden.

Storing stroomkast

 • Bel tijdens werktijden de RMN via 0900 60 39 222 (RMN)
 • Buiten werktijden: 0343 55 21 22 (Firma Oskam)

Problemen met openen van het slot

Neem contact op met de gemeente om uw melding door te geven.