Gemeente aansprakelijk stellen

U heeft schade opgelopen en u verwijt dat de gemeente. U kunt de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, worden uw kosten vergoed.

U schrijft een brief aan de gemeente en vermeld hier in:

  • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
  • datum en tijdstip waarop u de schade heeft geleden
  • locatie van de schade
  • toedracht of omstandigheden die tot de schade hebben geleid
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt (geef reden aan)
  • bedrag van de schade. Stuur eventuele kopieën van rekeningen mee. Stuur geen originele nota’s en offertes

Zie adres van de gemeente.

De gemeente aansprakelijk stellen geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld als u schade heeft door:

  • de kwaliteit van het onderhoud van wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken in de gemeente
  • gemeentelijk handelen, bijvoorbeeld als de gemeente een fout maakt bij het omhakken van een boom
  • auto’s van de gemeente