Inkoopvoorwaarden

De gemeente Bunnik hanteert het Model Algemene Inkoopvoorwaarden van de VNG 2018 voor leveringen en diensten.
Deze inkoopvoorwaarden gelden zowel voor de offerteaanvraag als voor de overeenkomsten over leveringen en diensten.

Voor IT-diensten en leveringen hanteert de gemeente Bunnik de GIBIT:
de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT van de VNG (2018).