Rioolheffing

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betaalt de gemeente onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing (ook wel: rioolrecht). Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt. Voor het tarief is van belang of het een woning of een niet-woning is en of u eigenaar en/of gebruiker bent. De tarieven vindt u op de website van de BghU.