Groenbeleid

De gemeente Bunnik wordt gezien als een groene oase dicht bij de stad. Gelegen in het Kromme Rijnlandschap en bij de werelderfgoederen Hollandse Waterlinies en Neder-Germaanse Limes, biedt Bunnik een fijne leefomgeving.

Het groen in de dorpen en de openbare ruimte maakt Bunnik aantrekkelijk om te wonen, werken en bezoeken. Groen is essentieel voor een gezonde leefomgeving en ons welzijn. Gevarieerd groen bevordert de biodiversiteit en helpt tegen negatieve effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk voor een aantrekkelijke gemeente met een goed vestigingsklimaat.

We willen het groen in gemeente Bunnik behouden en versterken, en waar mogelijk ontwikkelen. De Groene Koers, opgesteld met input van inwoners, ondernemers, natuur- en milieuorganisaties, vakspecialisten, en de gemeenteraad, beschrijft hoe we dit gaan realiseren.