Eenmalige energietoeslag €1300,-

In 2023, net als in 2022, is er een eenmalige energietoeslag van €1300,- voor huishoudens met een laag inkomen. Dit is een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektra. Voor studenten is er een eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 via DUO.

Aanvragen

De Regionale Sociale Dienst (RSD) betaalt de energietoeslag automatisch uit aan inwoners uit de gemeente Bunnik die:

  • in september 2023 een bijstandsuitkering hebben ontvangen en AOW-gerechtigden met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
  • de Energietoeslag 2022 hebben gekregen (maar geen bijstandsuitkering of AIO uitkering ontvangen) en dit jaar ook voldoen aan de voorwaarden.

Vanaf de tweede helft van november 2023 kunnen de inwoners die daar recht op hebben, de energietoeslag van €1300,- op hun rekening verwachten.

Heeft u de energietoeslag de derde week van december nog niet ontvangen? En denkt u wel recht te hebben op deze toeslag? Dan kunt u deze aanvragen via de website van de RSD. Dit kan nog tot en met 30 juni 2024.

Aanvragen

Voorwaarden

Om de energietoeslag van €1300,- te ontvangen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u op de website van RSD.