Winkelen en werken

We maken de toekomstvisie voor het dorpshart van Odijk aan de hand van 4 thema’s. Met elk thema gaat een werkgroep aan de slag:

  • Wonen en leven
  • Winkelen en werken
  • Verblijven en recreëren
  • Komen, gaan en parkeren
Winkelen en werken

Bij het thema Winkelen en werken gaat het over het winkelaanbod. Moeten dit alleen winkels voor de dagelijkse boodschappen zijn? Of moeten er meer winkels komen. En zo ja welke dan? En welke andere ondernemingen zien we graag in het dorpshart? Verder zullen de winkeleigenaren ook zo hun wensen hebben om hun klanten optimaal te kunnen bedienen.

Uitkomsten van het webinar

Tijdens het webinar gaven de deelnemers via de chats veel suggesties door voor het onderdeel Winkelen en werken. Denk aan het toevoegen van een HEMA/Blokker e.d. Er is grote behoefte aan het toevoegen van niet-dagelijkse winkels.

Staafdiagram Winkelen en werken
Staafdiagram uitkomsten pollvraag tijdens het webinar
Woordenwolk winkelen en werken

 

Tijdens het webinar zijn veel suggesties gedaan via de chats. In de woordenwolk staan de zaken die veel genoemd zijn. Andere interessante ideeën die (minder vaak) genoemd zijn: sportschool, snuffelhonk vaker open, visboer, lokale producten en poelier.

Ga naar de projectpagina