Verblijven en recreëren

We maken de toekomstvisie aan de hand van 4 thema’s. Met elk thema gaat een werkgroep aan de slag:

  • Wonen en leven
  • Winkelen en werken
  • Verblijven en recreëren
  • Komen, gaan en parkeren

 

We willen het dorpshart gezelliger maken. Hoe maken we een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten? Wat zijn de wensen voor groen, voor zitjes en speelgelegenheid? En is er wel voldoende Horeca? Daar gaat het thema Verblijven en recreëren over.

Uitkomsten van het webinar

De meest originele suggesties werden gedeeld bij het thema Verblijven en recreëren. Er is behoefte aan meer groen en meer horeca. Leuke suggesties waren een groot schaakbord en openbare kunst in het dorpshart.

 

Tijdens het webinar zijn veel suggesties gedaan via de chats. In de woordenwolk staan de zaken die veel genoemd zijn. Andere interessante ideeën die (minder vaak) genoemd zijn: speeltoestel, fontein, groot schaakbord, kunst, bankjes en standbeeld. 

Ga naar de projectpagina