Komen, gaan en parkeren

We maken de toekomstvisie aan de hand van 4 thema’s. Met elk thema gaat een werkgroep aan de slag:

  • Wonen en leven
  • Winkelen en werken
  • Verblijven en recreëren
  • Komen, gaan en parkeren

Verkeersveiligheid en parkeren zijn onderwerpen waar in het dorpshart veel over is te doen. Wat is de beste plek om te parkeren? En moet dat dan een blauwe zone zijn? En moet het dorpshart autoluw of helemaal vrij van autoverkeer worden? En hoe combineren we de bereikbaarheid van winkels en bedrijven met het vraagstuk van parkeren.

Uitkomsten van het webinar

Bij het thema Komen, gaan en parkeren was parkeren en verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Er waren veel suggesties, o.a. handhaving en parkeermogelijkheden. Een autovrij dorpshart blijkt een grote wens te zijn.

 

Tijdens het webinar zijn veel suggesties gedaan via de chats. In de woordenwolk staan de zaken die veel genoemd zijn. Andere interessante ideeën die (minder vaak) genoemd zijn: parkeerterrein met zonnepanelen, handhaving en zebrapaden.

Ga naar de projectpagina