Berichten van de burgemeester

Burgemeester Ruud van Bennekom neemt je via zijn eigen pagina mee in wat hem beweegt en wat hem opvalt. Lees hier de blog van de burgemeester of bekijk zijn videobrieven. 

Artikel 1

25 mei 2022

Vorige week heb ik in ons gemeentehuis het bord met de tekst van artikel 1 van de Grondwet onthuld. De gemeente Bunnik wil een inclusieve lokale samenleving zijn en Artikel 1 van de Grondwet legt het gelijkheidsbeginsel vast. In onze gemeente is geen ruimte voor discriminatie, racisme of ongelijkheid. Met het aanbrengen van deze tekst willen wij dit blijvend onder de aandacht brengen.

Elk jaar organiseert de Bunnikse Coalitie voor de mensenrechten in de raadszaal van ons gemeentehuis de ‘mensenrechtenlezing’. Afgelopen keer verzorgde Bas de Gaay Fortman de lezing, waarin hij de relatie tussen mensenrechten, de Grondwet, klimaat en zorgplicht van de overheid besprak. We maakten toen de afspraak dat ook in ons gemeentehuis de tekst van artikel 1 geplaatst zou worden.

Met het bord onderstrepen we het belang van gelijke behandeling en van het discriminatieverbod, maar ook van de betekenis van de Grondwet in het algemeen. De Grondwet is immers het fundament van onze democratie en rechtstaat. De regels geven ons rechten en bescherming tegen onwenselijke ontwikkelingen en scheppen ook verplichtingen voor burgers en voor overheden. Niet voor niets beloven gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester trouw aan de Grondwet wanneer zij in functie treden.

Nu zijn Grondwetartikelen geduldig en moeten we die in de praktijk waarmaken. Zo is de gemeente Bunnik bijvoorbeeld aangesloten bij Art.1 Midden Nederland, waar u ook terecht kunt met vragen en klachten over discriminatie.

Wat betekent artikel 1 voor u? Wat zijn uw ervaringen (in Bunnik)? Kunnen of moeten wij nog meer doen? Ga naar...

Ruud van Bennekom

Welkom in 2022

4 januari 2022

Een nieuw jaar begint altijd met elkaar goede gezondheid en het beste te wensen. Dat wil ik ook nu graag doen.

We hebben de jaarwisseling “met de rem erop” kunnen vieren, omdat het coronavirus ons met al zijn varianten in de greep houdt. Wie had dat kunnen bedenken in onze gemeente waar we bijna allemaal gevaccineerd zijn.

Helaas zijn we nog niet van corona af. Ik begrijp heel goed dat u daar soms moedeloos van wordt. Tegelijk is Bunnik juist de gemeente waar de mensen zich met elkaar verbonden weten. Waar we elkaar kracht geven en elkaar helpen. Dat doen onze ondernemers, de verenigingen, de mensen die voor de gemeente werken en de Bunnikers, Odijkers en Werkhovenaren zelf.  

Ik ben benieuwd welke lichtpuntjes u ziet en welke plannen u heeft voor 2022. De gemeente werkt volop aan de toekomst van Bunnik. Bijvoorbeeld met de wijk Kersenweide en de ontwikkeling van de stationsomgeving. En ook heel belangrijk: op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u uw stem uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad. Uw stem doet er echt toe.

We zien allemaal uit naar een goed jaar. Dat is ook wat ik u toe wens.

Maak iets moois van 2022. Ik wens u veel geluk en goede gezondheid.

Ruud van Bennekom

Burgemeester van Bunnik

Bekijk hier de nieuwjaarswensen vanuit de burgemeester, wethouders, ondernemers en inwoners. 

Blog archief

Lees hieronder de eerder geschreven blogs van burgemeester Ruud van Bennekom. Klik een item open om de blog te lezen.

Drie ochtenden per week staat de COVID-testbus op het parkeerterrein naast het gemeentehuis in Odijk. Elke ochtend staan er tientallen mensen rustig en geduldig te wachten. Mondkapjes op en met respect voor de anderhalve meter afstand. De test zelf is zo afgenomen door de GGD’er. Iemand omschreef het als een pretpark-ervaring: “Het wachten duurde een uur, de beleving zelf nog geen minuut...”

Het is een enorm contrast tussen het geduld en de rust bij testbus en hardheid waarmee voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen elkaar bestrijden. Vooral op social media is het bar en boos. Verontrustend hoe men elkaar bestookt, halve waarheden en hele leugens, hardheid en harteloosheid in de bewoordingen. En dan heb ik het niet eens over de rellen van de afgelopen dagen.

Rond het verschijnen van deze blog zullen er weer strengere regels gaan gelden. De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames lopen te hoog op. Dus we moeten wel.

Voorop staan de basisregels: was je handen, hou anderhalve meter afstand, zorg voor ventilatie, werk thuis en laat je testen bij klachten.  Daar moeten we ons letterlijk aan houden. Daarmee bescherm je jezelf, anderen, de overbelaste zorg en al die sectoren die nu getroffen worden door andere beperkende maatregelen.

En laten we de basisregels ook figuurlijk toepassen op hoe we met elkaar omgaan: geef elkaars meningen wat ruimte, zorg voor lucht en luchtigheid, hygiëne in de omgangsvormen en hou je handen thuis. Zo komen we er wel doorheen, het is al moeilijk genoeg.

Ruud van Bennekom 
Burgemeester van Bunnik

We zitten vanaf 25 september in een nieuwe fase van de bestrijding van corona. Veel van de verplichte maatregelen zijn vervallen. De meest in het oog springende is het loslaten van de verplichte anderhalve meter afstand. Tegelijk is er het advies om elkaar nog steeds de ruimte te geven. Het coronavirus is immers wel sterk teruggedrongen, maar niet weg. Daarom is het verstandig om voorzichtig te blijven.

Kijkend naar de vaccinatiegraad in Nederland, dan staat de gemeente Bunnik in de top 10. Daar mogen we in Bunnik, Odijk en Werkhoven trots op zijn. 90% van de Bunnikers van 12 jaar en ouder heeft de eerste prik gehad en 80% is volledig gevaccineerd. Met elkaar zorgen we er zo voor dat we omringd zijn met mensen die gevaccineerd zijn. En dat zorgt voor bescherming.

Van de GGD krijg ik wekelijks inzage in de vaccinatiegraad bij verschillende leeftijdsgroepen in onze gemeente. Dan komen ook verschillen binnen Bunnik aan het licht. Met name onder de Bunnikers die na 1990 zijn geboren blijven de vaccinaties nog achter. Bij deze 30-minners is 60% of minder volledig gevaccineerd. Dat kan en moet beter!

Daarom mijn oproep, speciaal aan onze jongere inwoners: haal je prik, ook die tweede. Dat is heel makkelijk. Je hoeft geen afspraak te maken en je kunt dagelijks terecht op verschillende plekken in onze regio. Op woensdagen is de Sporthal in Odijk de priklocatie.

Alle informatie vind je op hwww.ggdru.nl/corona/coronavaccinatie-informatie-over-het-vaccineren.

Ruud van Bennekom
Burgemeester van Bunnik

Afgelopen dinsdag was de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomer. Wat iedereen zomervakantie noemt, heet in het politieke jargon “het zomerreces”. Even een aantal weken rust, genieten van de lange zomerdagen, het mooie weer en ook weer nieuwe energie opdoen.

Uiteraard heb ik geen idee wat uw vakantieplannen zijn. Het buitenland, vakantie in eigen land of blijft u deze zomer thuis? Ik hoop natuurlijk dat de coronamaatregelen uw voorgenomen vakantie niet in de weg staan en dat u een onbezorgde zomer hebt.

Ongetwijfeld zult u een deel van de zomer in Bunnik zijn. En wat is er dan mooier dan de eigen omgeving te verkennen: te voet, op de fiets of in de kano. Bunnik heeft veel te bieden en misschien zijn er ook nog wel plekken die u moet ontdekken of herontdekken. Ik noem een paar voorbeelden.

Nieuw Wulven, bijvoorbeeld, dat voor een groot deel op Bunniks gebied ligt. Mooie nieuwe natuur met een bos. Ik wandel er graag, in combinatie met een bezoekje aan Fort Vechten. Onze bekende parels zijn natuurlijk de Landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen en het Jaagpad langs de Kromme Rijn dat Werkhoven, Odijk en Bunnik met elkaar verbindt. Het “rondje Werkhoven” bij kasteel Beverweerd is een wandeling van een uurtje, zeker ook de moeite waard. En wat dacht u van ons buitengebied, waar je mooie fietstochten kunt maken.

Ik beveel u van harte aan om ook in onze eigen omgeving erop uit te gaan. En we hebben in onze drie dorpen ook gastvrije horeca, waar u ook van harte welkom bent.

Op www.vvvkrommerijnstreek.nl is nog veel meer inspiratie te vinden.

Ik wens u een mooie zomer!

Ruud van Bennekom,
Burgemeester van Bunnik

Op zaterdag 26 juni is de Nederlandse Veteranendag. Jaarlijks houden we deze ode aan de veteranen. Dat is meer dan verdiend want we hebben diepe bewondering voor hun inzet voor vrede en veiligheid, waar ook ter wereld.

Elk jaar laten we op deze dag laten zien hoe zeer we de inzet van de veteranen waarderen. Hoewel de versoepelingen van de coronamaatregelen steeds sneller worden doorgevoerd, is het nog niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze de Veteranendag inhoud te geven. Dus geen grootse happening op het Malieveld en geen defilé in Den Haag. Veteranendag 2021 vieren we nog voor één keer thuis voor de buis. ’s Middags en ’s avonds is er op NPO 2 een uitgebreid TV-programma.

Net als in veel andere gemeenten besteden we in Bunnik rond de datum van de Nederlandse Veteranendag ook altijd aandacht aan de veteranen die in Bunnik, Odijk en Werkhoven wonen. Twee jaar geleden gebeurde dat nog met een bijeenkomst in het Dorpshuis, waar de veteranen en hun partners samen kwamen. Toen werden al plannen gesmeed voor een volgende editie van de Bunnikse Veteranendag, die dus helaas in 2022 pas weer doorgang kan vinden.

Namens het gemeentebestuur wil ik onze veteranen wel graag laten weten dat we jullie niet vergeten zijn. Voor jullie persoonlijk en voor het thuisfront heeft de inzet veel teweeggebracht. Velen voelen dat elke dag, soms ook lang na de missie. De waardering en respect voor wat jullie hebben gedaan zijn niet in woorden uit te drukken. Dank daarvoor.

Ruud van Bennekom
Burgemeester van gemeente Bunnik

De afgelopen weken was dat de kreet die mij opviel op vele lantaarnpalen in de gemeente. De borden met die tekst zijn van de sportschool in het centrum van Bunnik. De tekst is begrijpelijk, want maandenlang waren de sportscholen dicht en iedereen is helemaal klaar met Corona.

Gelukkig dalen deze weken de besmettingscijfers behoorlijk snel.

Helaas is corona nog niet klaar met ons. Daarom doen we de versoepelingen stap voor stap.

Zaterdag 5 juni was een belangrijke stap in het openingsplan, voor de horeca en zeker ook voor de sport. Juist op de dag ervoor, bracht commissaris van de Koning Hans Oosters een bezoek aan Bunnik. Samen gingen we op het terrein van SV Odijk in gesprek met enkele sportverenigingen, Sporthuis Bunnik en de buurtsportcoaches.

We bespraken hoe de sportwereld in Bunnik, Odijk en Werkhoven werkt aan haar eigen openingsplan met best wel wat lastige opgaven. Want hoe voorkomen we dat het straks te druk wordt op de sportcomplexen? Want iedereen staat te popelen om de coronakilo’s eraf te krijgen. Buitensporten is weer goed mogelijk, maar ‘de binnensport’ heeft het moeilijk. Goed om te zien dat verenigingen elkaar helpen. SV Odijk heeft op de velden ruimte gegeven aan de volleyballers in Odijk. Zij konden niet in de sporthal trainen. En er is contact met fysiotherapeuten in Bunnik om de sporters te begeleiden in preventie van blessures. Een reëel risico omdat mensen langere tijd minder hebben bewogen.

Sporthuis Bunnik, Bunnik Beweegt en de buurtsportcoaches, leveren hun bijdragen en leggen verbindingen in sportief Bunnik. Bij elkaar illustreert dat de sociale, sportieve en recreatieve kracht van onze gemeente. En daar ben ik best trots op! Iedereen bedankt voor jullie inzet!

Ruud van Bennekom,
Burgemeester van gemeente Bunnik

“En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval.” Volgens de carnavalskraker uit 1970 van De Twee Pinten schreef moeder dat al op het buffet. Ik moest hier afgelopen weken aan denken toen ik contact had met de voorzitter van De Rijnpinters. Vorig jaar kon de grote optocht in Odijk vanwege het slechte weer niet doorgaan en nu zet corona een streep door het “gewone” carnaval in onze dorpen. Dus geen optochten in Kikkerloo, Odjik en De Vergeten Hoek en geen feestavonden in De Landgoederij, De Leutbunker en in de feesttent in Werkhoven.

Wat mooi is het om dan te zien dat er op het internet weldegelijk carnaval in onze gemeente is. Eerder dit jaar was al de “Foute Carnavalsbingo” van De Leutkikkers en afgelopen zaterdag de geweldige Ojikse Bingo-show van De Rijnpinters. Chapeau! Voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. En dat geldt ook voor de zondagse CarnaValentijnViering vanuit de Nicolaaskerk en virtuele optocht. Uiteraard allemaal online.

Het laat zien hoe we ons niet klein laten krijgen door de corona-pandemie. We zien dat ook bij de mensen die zich inzetten om de drie schaatsbanen in Bunnik, Odijk en Werkhoven voor de jeugd open te krijgen. Ook dat is gelukt!

En als ik dan toch bezig ben met waarderende woorden, dan heb ik die zeker ook voor de jongeren in onze gemeente. Zij houden zich goed aan de avondklok, al voelen zij natuurlijk wel de grote beperkingen van de avondklok. Ik heb niet de illusie dat de jeugd massaal deze Burgemeestersblog leest. U wel, en misschien kunt u hen complimenteren. Zeg maar dat de burgemeester het gezegd heeft!

Ruud van Bennekom

Heeft u de afgelopen maanden iets gezien van de campagne van de Rijksoverheid om stembureauleden te werven? Veel mensen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven wel! Over acht weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer en in coronatijd zijn die anders dan we gewend zijn. Om alles mogelijk te maken zijn meer mensen nodig op de stembureaus.

Bunnik staat steevast in de Top-5 van gemeenten met de hoogste opkomst bij verkiezingen. Onze inwoners zien het belang in van het stemmen. Ook nu zien we dat velen hun steentje willen bijdragen en zich hebben aangemeld om mee te werken in de stembureaus. Sterker nog, wij waren heel snel voorzien van genoeg medewerking. Ik waardeer het enorm dat zo veel mensen in onze gemeente zich willen inzetten voor de democratie.

De gemeentelijke organisatie is volop bezig om de verkiezingen te organiseren. Veel is er nieuw en net even anders. Stemlokalen moeten coronaproof zijn. Via E-learning krijgen de stembureauleden en de stemmentellers instructies. Mensen van 70 jaar en ouder kunnen voor het eerst hun stem per brief uitbrengen. In elk van onze dorpen is een stembureau ook al twee dagen voor de echte verkiezingsdag geopend. Zo spreiden we de stembusgang en vermijden we drukte.

Op die manier maken we op 17 maart de Tweede Kamerverkiezingen mogelijk en kan iedereen op een veilige manier zijn stem uitbrengen. Iedere stem telt en reken er maar op dat Bunnik weer in de Top-5 komt.

In deze video kijkt de burgemeester terug op 2020 en blikt hij vooruit op 2021. Dit doet hij niet alleen. Hij gaat in gesprek met Tijn, die voor de eerste keer mag stemmen in 2021, kinderburgemeester Lise en huisarts Mura Franssens.

Vandaag stopte ik een verlate kerstkaart in de brievenbus aan de Van Hardenbroeklaan. Dat ging maar net, want hij zat overvol. Een paar dagen eerder had ik al in de media gelezen dat we dit jaar veel kerstkaarten versturen. Daarmee laten we zien dat we met elkaar verbonden zijn. Mooi gebaar in deze tijd.

Verbondenheid met elkaar betekent dit jaar dus niet: met zijn allen bij elkaar komen. Op kerstavond zijn er in de Bunnikse kerken kleinere en online kerstvieringen en beide kerstdagen vieren we thuis en in kleine gezelschappen. Natuurlijk is dat balen, maar we kunnen niet anders dan ons houden aan de maatregelen. We mogen het virus met kerst niet laten toeslaan.

Datzelfde geldt ook voor oud en nieuw. Geen grote feesten en geen grote oplopen. Werkhoven kent al enkele jaren het carbidschieten op de oudejaarsmiddag. De organisatoren hebben zelf al laten weten dat ze dit jaar niet groots uitpakken. Een enkele knal is prima, maar geen evenement. Daar ben ik blij om. Ook op oudejaarsdag mogen we het virus geen kans geven.

En dan is het straks 1 januari, 00.00 uur. De champagnekurken geven het sein dat 2021 is begonnen. Iedereen ziet uit naar dat nieuwe jaar, waarin de vaccinaties ons het normale leven weer terug gaan geven.

Ik wens u – ondanks de beperkingen - mooie kerstdagen en een goede start van een gezond 2021.

Vandaag is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Voor de zeventigste keer, want in 1950 werd het initiatief genomen voor deze dag, waarop we extra stilstaan bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948).

In Bunnik besteden we elk jaar aandacht aan de mensenrechten, onder andere met de mensenrechtenlezing die de Bunnikse Coalitie voor de Mensenrechten altijd in de raadszaal van het gemeentehuis organiseert. Door de corona-maatregelen kon die lezing dit jaar niet doorgaan, maar de organisatie is gelukkig al bezig met de ideevorming voor de mensenrechtenlezing van 2021. Die moet er gewoon weer komen.

Voor het eerst wappert op 10 december de vlag van de Verenigde Naties bij het gemeentehuis. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is immers het grondvest van de VN.

Ook is er in de Bunnikse bibliotheek elk jaar de Schrijfmarathon ‘Write for rights’, die Amnesty International rond deze tijd altijd organiseert. Afgelopen jaren nam ik deel door in de bieb brieven te schrijven voor mensen die onterecht zijn gevangengezet of worden bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. Dit jaar was ik vanwege de corona-maatregelen niet in de bibliotheek, maar stuurde ik de brieven online vanaf www.amnesty.nl.

Volgend jaar reken ik weer op een mensenrechtenlezing in het gemeentehuis en de schrijfmarathon in de bibliotheek. Want mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend en aandacht voor dit onderwerp blijft nodig.

Kijkt u ook elke dag met enige spanning uit naar het moment dat de aantallen besmettingen bekend worden? Ik wel. Gelukkig zie ik dat de tweede golf over het hoogtepunt heen lijkt te zijn. Lijkt te zijn, ja, want het virus is zo ontvlambaar dat een stijging op de loer ligt. Opnieuw meer besmettingen zou grote gevolgen voor de ziekenhuizen hebben.

Daarom moeten we ons strikt aan de maatregelen houden. Deze week gaan de tijdelijk verzwaarde maatregelen er vanaf, maar ook daarna geldt de ‘gedeeltelijke lockdown’ nog steeds. Dat betekent dat we nog wel enige tijd beperkt blijven in onze contacten met elkaar.

Gelukkig biedt de techniek goede mogelijkheden om – op afstand – contact te houden. Zo heeft de raad digitale vergaderingen, die te volgen zijn via de livestream op de gemeentelijke website. Over het dorpshart van Odijk was er een goed bezocht webinar. En denk ook aan de actieve Facebookgroepen in onze dorpen. En wat dacht u van de leuke pubquiz, die ’t Wapen van Werkhoven vorige week organiseerde en die wel honderd deelnemers telde.

Tegelijk zijn er ook zorgen en die deel ik. We verliezen namelijk ook onbedoeld mensen uit het oog. Onze drie dorpen staan bekend als zorgzaam. Mensen zien naar elkaar om. Veel Bunnikers zijn actief in talloze organisaties om daar aan bij te dragen. Maar als gevolg van de maatregelen zijn veel activiteiten noodgedwongen gestopt.

Tegen die achtergrond zou ik u willen vragen of u iemand weet, die door corona minder of geen contact heeft. Bel diegene gewoon eens op.

Velen van u zullen ervan balen dat de herfstvakantie anders is dan gehoopt. Misschien was u afgelopen zomer al beperkt in uw vakantieplannen en dacht u eraan om nu een weekje er tussenuit te gaan. Dan gooien de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus mooi roet in het eten.

En in de buurt lijkt er ook al weinig lol te beleven. De horeca is dicht, sporten mag nog heel beperkt, bioscopen en theaters hebben vrijwel geen voorstellingen en je kunt bijna geen vrienden bij je thuis uitnodigen. Ik snap heel goed dat u zich in uw vrijheid beperkt voelt.

Toch moeten we door deze zure appel heen, want het aantal besmettingen nam de afgelopen weken in snel tempo toe. Ook hier in Bunnik zien we dat. Ik meldde halverwege september dat het niet de goede kant op ging, maar als ik naar de afgelopen twee weken kijk, dan zijn er nog nooit zoveel inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven positief getest als nu.

Tegelijk zie ik dat de meeste mensen de maatregelen goed naleven. Zo hebben Bunnikse supermarkten hun deurbeleid aangescherpt en zijn onze winkeliers alert. Erg zuur is het voor de horeca, die opnieuw de deuren dicht moeten houden. De sportverenigingen balen ook, maar ook die houden zich goed aan de maatregelen. En ik zie dat meer en meer mensen in de publieke binnenruimtes mondkapjes dragen.

Ik durf geen voorspelling te doen hoe lang dit gaat duren. We moeten volhouden om te voorkomen dat straks in de ziekenhuizen artsen hele pijnlijke keuzes moeten maken: wie helpen we nog wel en wie niet? De maatregelen beperken uw vrijheid, dat is zeker waar. Maar ze zijn er niet om u te beknotten, nee, ze zijn er om ons te beschermen.

Hou vol!

Ruud van Bennekom,
Burgemeester van Bunnik

Deze week is het precies een half jaar geleden dat de eerste Corona-besmetting in de gemeente Bunnik een feit was. Daarna volgden er weken waarin er elke dag nul, een of enkele besmettingen bij kwamen.  In vergelijking met andere gemeenten viel het hier nog mee, terwijl sommige patiënten wel ernstig ziek waren en in onze gemeente overleed iemand aan de gevolgen van Corona.

Ook Bunnik kwam in de intelligente lockdown met de ingrijpende maatregelen die grote gevolgen hadden. Geen bezoek aan de bewoners van Bunninchem, de horeca en andere branches moesten dicht, school en sport stopten en evenementen konden niet doorgaan. En we hielden ons aan de persoonlijke maatregelen. Gelukkig kregen we daarmee samen Corona onder controle, zo leek het.

Nu zijn er nu dagelijks nieuwe besmettingen. Het gaat niet goed en we zullen ons strenger aan de voorschriften moeten houden, willen we ernstiger gevolgen en strengere maatregelen voorkomen. Hou vol!

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Graag wil ik komende tijd me tot u blijven richten. Over de dingen die me in Bunnik bezighouden, de ‘bewonder- en verwonderpunten’. Dat ga ik doen met columns die we op de website van de gemeente plaatsen en die we ook via social media delen.

Een van de dankbare taken van een burgemeester is de Lintjesregen, ofwel de Algemene Gelegenheid voor de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. Het is mooi, omdat de onderscheidingen gaan naar mensen die zich vrijwillig en langdurig hebben ingezet voor de samenleving. Stiekem geniet ik altijd van de smoezen waarmee betrokkenen naar het gemeentehuis worden gelokt. Nietsvermoedend komen de decorandi naar de bijeenkomst waar wij hen – meer dan terecht – in het zonnetje zetten.

Dit jaar liep het anders. Door corona kon de traditionele Lintjesregen niet doorgaan. In plaats daarvan vertelde ik gedecoreerden Anja van Schaik, Yvonne van Lierop en Wijbe Douma digitaal dat het Zijne Majesteit had behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gelukkig kon ik op 3 juli alsnog de onderscheidingen uitreiken. Uiteraard met de ambtsketen om en met het Rijkswapen naar voren, omdat het om een handeling namens de Koning gaat. In een soort ‘Drive Through’ kwamen de gedecoreerden naar de raadszaal om hun onderscheidingen in ontvangst te nemen. Wijbe voor zijn inzet voor onder meer de sport en Aurora in Werkhoven, Anja vanwege haar inzet voor het Sporthuis, de Nicolaaskerk en De Rijnpinters in Odijk en Yvonne kreeg de onderscheiding in verband met haar vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils.

Alle drie dik verdiend! Dank voor jullie tomeloze inzet.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Het is 1 juli en we komen in ons land in de zogenaamde controlefase van de Corona-pandemie. Precies vier maanden geleden adviseerde het RIVM om bij klachten ‘een dagje thuis af te wachten’, omdat toen de tiende besmetting geregistreerd was. Daarna kwamen we in een ‘intelligente lockdown’ met tal van verboden.

Gelukkig zijn nu de aantallen besmettingen en patiënten hoopvol aan het dalen en is nu het grootste deel van de verboden niet meer nodig. Ik wil graag iedereen in Bunnik bedanken dat we deze stappen nu kunnen zetten, want we hebben die immers zelf mogelijk gemaakt. Door ons gedrag, door ons te houden aan de maatregelen. Dat heeft offers van velen gevraagd. Denk aan de horeca en andere ondernemers, de verenigingen en vrijwilligers die hun evenementen afgelast zagen, de mensen in de zorg met hun tomeloze inzet en zeker ook de ouderen en andere kwetsbare mensen die we niet of minder konden bezoeken. In Bunnik hebben we ons aandeel geleverd.

Of deze versoepelingen zo kunnen blijven, hangt nu af van ons eigen gedrag, want het virus ligt nog steeds op de loer. We kunnen niet helemaal losgaan, maar moeten ’met de handrem erop’ onze eigen vrijheid inrichten. We kennen de anderhalve meter-regel, het handen wassen, thuis blijven bij klachten en het vermijden van drukte.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

In de rij van zaken die vanwege Corona niet doorgaan, staat ook de jaarlijkse Veteranendag. Elk jaar organiseren we in Bunnik een bijeenkomst, waarbij alle veteranen in onze gemeente welkom zijn. Op die speciale dag uiten we onze dank voor de inzet die de veteranen hebben getoond. De waardering en het respect voor onze veteranen is er – zonder de  jaarlijkse bijeenkomst – deze keer niet minder om. Daarom staan we op deze gemeentepagina stil bij het belangrijke werk dat de veteranen in dienst van de vrede en veiligheid in de wereld hebben verzet.

Op de Bunnikse veteranenbijeenkomst kan de traditionele ‘Blauwe Hap’ natuurlijk niet ontbreken. Tijdens de maaltijd en het samenzijn hebben de veteranen en hun partners de gelegenheid om ervaringen te delen. Wat zij hebben meegemaakt, is ingrijpend. En voor mensen buiten de directe kring rond veteranen soms maar moeilijk voor te stellen. De gevaarlijke situaties in den vreemde, de verschrikkingen van geweld en oorlog, het verlies van kameraden, het achterlaten en het achterblijven van het thuisfront. En daarna de draad weer proberen op te pakken in het gewone leven.

Op deze pagina kunnen we niet zorgen voor het directe onderlinge contact, maar we kunnen wel laten zien dat we begaan zijn met  onze veteranen.

Veteranen, dank jullie wel!

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

“En wat zijn jullie vakantieplannen?” Een normale vraag in deze tijd van het jaar. Veel mensen blijven deze zomer in Nederland: thuis of in een vakantieverblijf. Als trotse burgemeester van Bunnik hoop en verwacht ik natuurlijk dat mensen een bezoek brengen aan onze dorpen en het buitengebied. Er is hier immers van alles te zien en te beleven.

Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad van Bunnik. Raadslid Winny Toersen vroeg aandacht voor onze drukbezochte landgoederen. Regiogenoten komen graag naar Amelisweerd en Rhijnauwen om te fietsen, wandelen of om gewoon te zitten op een van de ligweiden. Sommigen gebruiken het woord ‘uitlaatplaats’ in dubbele betekenis. We ontvangen iedereen graag, uiteraard wel met de coronaregels op zak: vermijd drukte en houd anderhalve meter afstand.

Gelukkig is de horeca weer open. Wel met beperkingen voor het aantal gasten. Dat maakt ook dat niet zomaar iedereen de toiletvoorzieningen kan gebruiken. En op de landgoederen zijn nog geen openbare toiletgebouwen. Daarmee komt de tweede betekenis van ‘uitlaatplaats’ in beeld: mensen met hoge nood, die hun uitweg elders zoeken. Niet goed voor de hygiëne en - met achterlating van zakdoekjes en ander afval – ook niet voor het milieu.

Kortom, regel voordat je thuis weggaat zo goed mogelijk de sanitaire noodzakelijkheden en vergeet ook vooral niet de handen te wassen.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Na een afsluiting van ruim twee maanden is het Jaagpad weer open. Veel mensen zullen daar blij mee zijn, want het is een schitterend wandelpad waar je zo mooi van de Kromme Rijn kunt genieten. De heropening past in de reeks van versoepelingen van de afgelopen weken. Kinderen gaan weer naar school, we mogen weer uit eten en we kunnen weer naar de kapper. Vanuit de periode van de ‘intelligente lockdown’, waarin verboden voorop stonden, zijn we nu in een tijd gekomen, waarin we vooral onszelf in acht moeten nemen en waarbij er nog wel allerlei restricties gelden.

Het besluit om het Jaagpad te heropenen kende voor mij als burgemeester wel wat afwegingen. Het pad is immers op diverse plekken erg smal, de één wandelt langzaam en de ander loopt hard en vooral in de weekenden zijn er altijd veel mensen op het Jaagpad. Tegelijkertijd gaan we nu vooral uit van de eigen verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De vraag of het wel veilig is op het Jaagpad hangt af van de mensen die er lopen. Als we drukte vermijden, anderhalve meter afstand houden en alleen passeren op plekken waar dat kan, brengen we de gezondheid niet in gevaar.

Wandelaars, alsjeblieft, doe voorzichtig.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Sinds Minister President Rutte met de ‘Routekaart Corona’, kwam, staat de versoepeling van de maatregelen centraal. Gaan de scholen weer open? Mogen we weer naar de kapper en uit eten? Kunnen we weer naar de sportschool?

Daarbij valt mij een aantal dingen op. Zo richt de aandacht zich vooral op het stoppen met verboden vanuit de overheid. Via aanwijzingen van ministers en noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s waren allerlei dingen verboden. Dat zijn we in ons vrije land niet gewend en dat begon steeds meer als een beklemming te voelen.

Ook valt me op dat de regels voor ons eigen gedrag onveranderd zijn: handen wassen, hoesten in de hoek van de elleboog en natuurlijk de anderhalve meter afstand. Dat zijn en blijven de hoekstenen in het beteugelen van het Coronavirus. En het valt me op dat er steeds meer vragen komen over wat je nou wel en niet mag. Dat is begrijpelijk; het is ingewikkelder geworden om precies te weten wat verboden is. Wel of geen afstand tussen gezinsleden op het terras, mag het vriendje van je dochter mee in de auto?

Bij dat alles wil ik u wat meegeven. Minder verboden legt een grotere verantwoordelijkheid bij ons zelf. We hebben het nog steeds over een zeer ernstig virus, dat mensen heel ziek kan maken. Daarom: zoek niet de randen op van wat wel en niet mag, maar neem jezelf strenger in acht dan volgens de geldende regels. Want: Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Afgelopen week kwam de gemeenteraad van Bunnik voor het eerst online bij elkaar. De raadsleden konden thuis via videobellen deelnemen aan de vergadering, die verder voor iedereen via www.bunnik.nl te volgen was. De agenda van deze vergadering was overzichtelijk. Diverse raadsleden stelden vragen over de veiligheid voor fietsers en voetgangers in coronatijd, de zonnevelden, de bestrijding van de eikenprocessierups en over compensatie voor zorgaanbieders in het sociaal domein.

Toen ik naar het gemeentehuis liep, viel me op dat het buiten erg levendig was. Kinderen sportten onder begeleiding op het veld voor het gemeentehuis en op de parkeerplaats was een conditietraining. Iedereen hield zich mooi aan de anderhalve meter. Binnen was het stil. Er waren enkele raadsleden en de wethouders voor de Open Huis vergadering, die daarna snel naar huis moesten voor de online-raadsvergadering. Een paar gemeentemedewerkers bleven voor de technische ondersteuning.

Die levendigheid en rust is eigenlijk wel tekenend voor de fase waarin we nu zitten. Maatregelen versoepelen, terwijl het Coronavirus zeker niet weg is en nog steeds op de loer ligt. “Wat nu?”, zal bij velen opkomen. We willen zo graag weer gewoon leven, maar een heleboel kan nog niet. Wat we dus moeten is: ons aan de bekende regels houden om straks weer gewoner te kunnen leven.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Afgelopen week kwam onze minister president in de persconferentie met een ‘routekaart’ om uit de periode van de intelligente lockdown te komen. Dit keer was er niet een zucht van de premier, maar waren er in het hele land zuchten te horen. Bij kappers, pedicures en bij de horeca. Omdat zij hun vak weer kunnen oppakken of daar een beetje perspectief op krijgen. Bij sportscholen, contactsporten, theaters en ondernemers in de evenementenbranche waren het eerder zuchten van teleurstelling of boosheid, omdat daar voorlopig geen verlichtingen zijn.

En hoe is het bij u? Voelt u zich vrijer of juist niet? Ik ben blij voor ondernemers die weer mogen en begrijp de teleurstelling van hen die nog moeten wachten. Maar ik voel ook dat we ons gedrag allerminst mogen versoepelen. In mijn vorige column wees ik op de risico’s van versoepelingen. Soepeler gedrag leidt tot meer besmettingen, meer ernstig zieke mensen in de ziekenhuizen en meer overlijdens. Dat is en blijft de andere en keiharde kant van de medaille.

Het versoepelen kan alleen mogelijk als we ons strikt aan de gedragsregels houden. Was je handen, hoest in je elleboog, houd anderhalve meter afstand, blijf thuis als je klachten hebt, vermijd drukte etc. Die regels zijn niet vrijblijvend. Die horen bij de eigen verantwoordelijkheid die zwaar op uw en mijn schouders rust. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Afgelopen week konden de jonge sporters in Bunnik hun voetbalschoenen, hockeysticks en andere sportattributen weer uit de kast halen. De verenigingen en het Sporthuis Bunnik doen samen hun best om het sporten op de sportcomplexen weer mogelijk te maken. Dat geldt ook voor Scouting Katimavik, die de buitenactiviteiten hervat. Allemaal voor de jeugd tot en met achttien jaar en volgens de landelijke maatregelen die nog steeds blijven gelden.

Ook ik ben blij met deze versoepeling en natuurlijk hoop ik met jullie dat er meer versoepeling kan komen. Tegelijk is het de vraag wat er komende weken gebeurt in de aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Als we te veel versoepelen is dat de andere en keiharde kant van de medaille. Ik kan daarom niet genoeg benadrukken om je STRIKT aan de voorschriften te houden.

Bunnik is een geweldig mooie gemeente waar het ook goed fietsen is. Dat weten ook wielrenners, die onze wegen en fietspaden opzoeken. Als ik hun uitdossing zie, lijkt hier wel de alternatieve Vuelta plaats te vinden. Geweldig, maar ik erger me ook. Ik ben trots op de Bunnikers die zich aan de regels houden, maar ik kan geen enkele waardering opbrengen voor wielrenners die zich op de racefiets niks aantrekken van de anderhalve meter afstand en veel te dicht langs wandelaars of andere fietsers passeren. Op die manier krijgen we corona niet onder controle en is er weinig sprake van samen.

Hou jezelf in acht en breng een ander niet in gevaar. Hou vol!

Ruud van Bennekom,
burgemeester van Bunnik

Veel mensen in Bunnik, Odijk en Werkhoven hebben zich de afgelopen maanden ingezet voor mooie initiatieven om op 4 en 5 mei in onze dorpen de oorlogsslachtoffers te herdenken en de 75 jaar vrijheid te vieren. Ik was en ben onder de indruk wat we als kleine gemeente daarvoor allemaal in petto hadden. Alleen, het coronavirus heeft een dikke streep door dat alles gezet.

Het voelt niet goed, maar we zijn daardoor genoodzaakt om het anders te doen. De herdenkingen in het Fort bij Rijnauwen en bij het monument voor Regis Deleuze bij Beverweerd gaan niet door. Net als alle groots bedachte festiviteiten om op 5 mei Bevrijdingsdag te vieren. Dit betekent dat we niet samen bij elkaar kunnen komen om te laten zien dat onze gevoelens onderling verbonden zijn met de mensen die in de oorlogsjaren zijn omgekomen. Het betekent ook dat we niet samen op één plek 75 jaar vrijheid kunnen vieren.

Het is wel van groot belang dat we – 75 jaar na de bevrijding – blijven herdenken. Recht, democratie en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend en we zijn ons bewust van de offers die daarvoor gebracht zijn. 

De dodenherdenking en viering van 75 jaar vrijheid doen we dit jaar thuis. Door op 4 mei twee minuten stil te zijn en op 5 mei op televisie te volgen wat er landelijk speelt. Ik roep u op om op 4 mei de vlag halfstok te hangen en op 5 mei geheel in top. Dan laten we zien dat we niet vergeten en dat we samen verbonden zijn.

Ruud van Bennekom,
Burgemeester van Bunnik

Komend weekend start de meivakantie, terwijl de kinderen al weken niet op school zijn geweest. Waar we de vakantie normaal aangrijpen om op pad te gaan en te genieten van de lentezon, blijven we nu thuis. Door corona maken we vreemde tijden door.

Alles is anders; ook de speciale dagen in en rond die meivakantie. Aanstaande vrijdag is de lintjesregen. Gewoonlijk lokken we dan de ‘decorandussen’ met een smoes naar het gemeentehuis, waar ik hen dan namens de Koning mag onderscheiden. Zeer bijzonder altijd, omdat het om mensen gaat die zich buitengewoon hebben ingezet voor de samenleving. Die normale viering kan nu niet en ik mis dat nu al. Net zoals ik de gewone Koningsdag ga missen. Geen aubade met Victoria in Bunnik, geen feestprogramma in Werkhoven en geen Koningsdaglunch bij SV Odijk.

Natuurlijk hebben we wel alternatieven voor de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen en voor de verjaardag van onze Koning, maar vieren wil je eigenlijk samen doen. We zijn ook gewend om samen te herdenken op 4 mei en samen de vrijheid te vieren op 5 mei. Dit jaar kunnen we dat niet op één plek bij elkaar doen, maar wel met elkaar. Op afstand in verbondenheid. Laten we dat doen, want alleen samen kunnen we …

Ruud van Bennekom,
Burgemeester van Bunnik

Vorige week zag ik de persconferentie van de regering. Opnieuw indrukwekkend hoe premier Mark Rutte ons meeneemt in de maatregelen die noodzakelijk zijn om het Coronavirus te beteugelen. Wat viel u op in de toespraak? Bij mij zijn wel een paar dingen blijven hangen. Zoals ‘Het nieuwe normaal’, ‘de anderhalve meter maatschappij’ en de aankondiging dat het versoepelen van de maatregelen nog niet aan de orde is. Als die versoepeling er komt, dan zal dat heel gecontroleerd moeten gebeuren.

In het gemeentehuis in Odijk zie ik vooral lege werkplekken. De medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit hun eigen huis. Zo kunnen we met alle digitale hulpmiddelen de productie op peil houden. Maar hoe ziet straks ‘Het nieuwe normaal’ eruit? Grotere afstand tussen de bureaus? Vooral digitaal en telefonisch contact? Meer thuiswerken? Binnenkort treedt een Noodwet in werking waarmee we gemeenteraadsvergaderingen digitaal kunnen organiseren. Gelukkig komt de gemeenteraad van Bunnik op 16 april weer bij elkaar, echt in de raadszaal. Want voor mij gaat er toch niets boven het echte contact.

En hoe is dat bij u? Denkt u al na over de tijd na de Coronacrisis en hoe u ‘Het nieuwe normaal’ gaat inrichten? We zullen er op termijn naartoe moeten; stap voor stap en heel gecontroleerd.

Ruud van Bennekom,
Burgemeester van Bunnik