Container, steiger of hijskraan plaatsen

Bij het (ver)bouwen van uw huis of bedrijfspand kan het zijn dat u een container, steiger of hijskraan op de openbare weg moet plaatsen. In een aantal gevallen moet u hiervoor een ontheffing aanvragen:

  • De container, steiger of hijskraan kan schade toebrengen aan weg, gazon of plantsoen
  • De container, steiger of hijskraan kan het onderhoud of beheer belemmeren van weg, gazon of plantsoen
  • Indien de bruikbaarheid van de weg wordt belemmerd. Hiervan is sprake wanneer geen vrije doorgang wordt gelaten van mintens 1,5 meter breed en 2,2 meter hoog op voetpaden en van 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.

Aanvragen

U kunt een mail sturen naar post@bunnik.nl. Hierin geeft u aan waar de container, steiger of hijskraan komt te staan met daarbij een plattegrond.

Vraag ontheffing aan