Brandveilig gebruik

Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Met die melding laat u onder andere zien welke maatregelen u voor brandveiligheid hebt getroffen. Per gebouw doet u één melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet u opnieuw een melding doen.

In sommige situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld nodig voor basisscholen, kinderdagverblijven, verzorgingshuizen en hotels. Een melding brandveilig gebruik doet u minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken. U doet de melding bij het omgevingsloket.

Wanneer moet u een melding brandveilig gebruik doen?

  • Als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk kunnen
  • U het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden
  • U voor de brandveiligheid van het gebouw gebruikmaakt van andere maatregelen dan in het bouwbesluit staan (artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012)

Vraag een omgevingsvergunning aan

U kunt deze vergunning online aanvragen bij het omgevingsloket. Ook voor een schriftelijke aanvraag gaat u naar het omgevingsloket. U kunt hier het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de gemeente Bunnik.

Omgevingsvergunning aanvragen

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Meer informatie hierover zie de tarieventabel legesverordening.