Planschade

  • Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan
  • Bijvoorbeeld als de gemeente bepaald dat een stuk grasland een woonbestemming krijgt. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.
  • U kunt dan een financiĆ«le tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente als u benadeeld wordt
  • U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is

Neem contact op met de gemeente als u planschade wilt indienen.

Planschade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving

Procedure

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld 6 maanden. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar en eventueel beroep aantekenen. De procedure kan dan in het uiterste geval 5 jaar duren.

Dit doet u bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.