Inspraakreactie indienen

Een inspraakreactie kunt u geven als er een voorontwerp-besluit ter inzage ligt. Een inspraakverordening bepaalt in welke gevallen inspraak mogelijk is.

Inspraakreactie indienen