Gemeentesecretaris / directeur Mark van der Jagt

Sinds augustus 2023 is Mark van der Jagt de gemeentesecretaris / directeur van gemeente Bunnik: "Bunnik is een prachtige groene gemeente met een rijke historie en duurzame toekomst. Als gemeentesecretaris zet ik mij in voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en positionering van Bunnik in de regio. Op deze wijze wil ik bijdragen aan de best mogelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Samen met het college, alle collega’s, de gemeenteraad en samenleving werken we aan de opgaven van Bunnik."

De gemeentesecretaris / directeur is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor de organisatie en de verdere ontwikkeling. Hij is de schakel tussen wat het college wil en wat de organisatie kan. Hij levert een actie bijdrage aan de regionale samenwerking en de positionering van de gemeente Bunnik.

Geen (on)betaalde nevenfuncties.