Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente niet tijdig over uw aanvraag of bezwaarschrift beslist, dan kunt u de gemeente daarop aanspreken met de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen. Deze wet geldt voor de hele overheid (gemeente, provincie, waterschappen en rijksoverheid) en versterkt uw positie als er niet tijdig over uw aanvraag of bezwaarschrift wordt beslist.

Formulier dwangsom niet tijdig beslissen