Welstandscommissie

Gemeente Bunnik heeft, in samenwerking met stichting MooiSticht, een Welstandscommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit). De commissie geeft:

 • Welstandsadvies
 • Monumentenadvies
 • Ge├»ntegreerd advies (als dit nodig is)

De commissie toetst of:

 • Ingediende bouwplannen voldoen aan de redelijke eisen van welstand 
 • Het bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving. Ze houdt hierbij ook toekomstige ontwikkelingen in de gaten
 • Bij monumenten de voorgestelde wijziging de gaafheid en de identiteit van het monument niet aantast

De commissie vergadert elke donderdagochtend over de bouwplannen. Voor meer informatie over vergadertijden en de plannen die behandeld worden zie www.mooisticht.nl.

 • Jan van Bergen (technisch voorzitter, niet stemgerechtigd)

 • Cor Bouwstra (restauratiearchitect)

 • Jeroen van Hettema (architect)

 • Rob Hendriks (architect, tevens secretaris/gedelegeerde)

 • Jolanda van Looij (landschapsarchitect)

De Welstands- en monumentencommissie beoordeelt niet alle plannen. De meeste plannen handelt de rayonarchitect af namens de commissie. Als de rayonarchitect twijfelt hoe hij moet adviseren, legt hij het plan voor aan de commissie. Hij doet dit ook bij grote ontwikkelingen. De rayonarchitect vergadert 1 keer in de 2 weken met de commissie.