YIMBY

Woensdag 8 mei 2024

Ik ben een groot voorstander van het betrekken van inwoners bij het maken van nieuwe plannen. Als inwoner weet u immers het beste wat er bij u in de buurt nodig is, of welke problemen er zijn. Gelukkig weten onze inwoners vaak de juiste routes te vinden om hun stem te laten horen. Denk aan de zorgen van bewoners over de N229, of omwonenden van Houthandel Van Dam. Soms wordt inspraak afgeserveerd als NIMBY-gedrag (’not in my backyard’). Onterecht, wat mij betreft. 

NIMBY veronderstelt dat mensen alleen tegen zijn omdat er iets in hun directe omgeving gaat veranderen. Vaak hoor ik juist terechte zorgen of komen aspecten op tafel waar wij als gemeente of een initiatiefnemer nog niet aan hebben gedacht. Daarom is inspraak heel waardevol. Het maakt een plan beter, en maakt onze leefomgeving mooier.   

Tegelijkertijd zien we dat vrijwel bij ieder project alleen bestaande bewoners aanschuiven bij inspraakavonden. Dat is ook heel logisch, want die bewoners weten zeker dat een ontwikkeling impact gaat hebben op hun buurt. Toekomstige bewoners van nieuwbouw weten vaak nog niet dat ze in die nieuwbouw gaan wonen, en blijven daarom thuis. Dat maakt het gesprek niet minder waardevol, maar soms wel eenzijdig. Het belang van de woningzoekende of initiatiefnemers sneeuwt soms onder in het gesprek.   

Daarom in deze column géén pleidooi tegen insprekers, maar juist een pleidooi voor méér insprekers. In het bijzonder woningzoekenden (jongeren, starters, maar ook ouderen) zou ik graag vaker willen horen en spreken bij nieuwe plannen. Zo wordt ook de urgentie duidelijk vanuit een ander perspectief: jongeren die al jaren het huis uit willen maar geen woning kunnen vinden, ouderen die een gelijkvloerse woning nodig hebben omdat ze minder mobiel zijn.   

We hebben daarom in de Woonvisie een nieuw plan opgenomen: het oprichten van een woonraad voor woningzoekenden. Zodat we gesprekken over nieuwe plannen meer in balans brengen, door ook woningzoekenden een stem te geven. Zo maken we met elkaar sterkere en vitalere dorpen.   

Tot slot ook nog een oproep voor een nieuwe term, YIMBY. ‘Yes, in my backyard!’ Samen met woningcorporaties zoekt de gemeente naar geschikte bouwlocaties voor betaalbare woningen. Is er in uw omgeving nog een geschikte locatie onbenut? Help ons, en laat het weten!