Stikstof in Bunnik

Woensdag 6 december 2023

Het stof rondom de gesprekken over stikstof lijkt de afgelopen maanden iets te zijn neergedaald. Misschien omdat het landbouwakkoord niet lukte, misschien omdat de verkiezingen in aantocht waren, misschien omdat er wel iets van een richting bepaald was?

De richting die is gekozen houdt in dat elke provincie een Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied moet maken. Daarin moet staan hoe je dit brede onderwerp in jouw provincie wil aanpakken. Het is breed, omdat het niet alleen over stikstof gaat, maar bijvoorbeeld ook over natuur, bodem en water. En dat met een goede toekomst voor onze boeren. Een hele klus dus!  

De provincie moest dat van het Rijk helaas erg snel doen en heeft deze zomer een programma ingeleverd bij het Rijk. Dat is nog maar een soort eerste versie, waarop nog heel veel toetsen en onderzoeken gedaan zullen worden. Als het goed is, wordt het programma begin 2025 vastgesteld. 

Het komende jaar is er dus meer ruimte voor gesprek. Vanuit de gemeente mag ik de wethouder zijn die aansluit bij die gesprekken, omdat ik de portefeuille milieu en natuur & landschap heb. De provincie heeft haar hele grondgebied in een aantal stukjes geknipt en elk stukje moet nu een zogenaamde gebiedsagenda maken. Daarin mogen allerlei partijen zoals gemeentes, agrarische organisaties, natuurorganisaties en landgoederen samen bedenken hoe we deze verandering voor elkaar krijgen in ons gebied. Bunnik hoort bij het deel Kromme Rijn.  

Ondanks dat de aanleiding niet zo fraai is, ervaar ik het als hoopvol en waardevol. Veel verschillende soorten mensen moeten samen nadenken over het buitengebied. Vaak bekijken we dat per onderwerp of per organisatie. Nu worden we 'gedwongen' dat samen en breed te doen. Dat vind ik winst. Er moet ongetwijfeld nog veel water door de Kromme Rijn, maar het stroomt alvast!  

Wilt u hier meer over weten? Dan is de website van de provincie een goede website om te bekijken. Daar kunt u meer lezen over het Utrechts programma Landelijk Gebied (UPLG)