Schooltijd

Woensdag 27 september 2023

Het is een tijdje geleden dat ik voor het laatst naar school ging. Toch heb ik nog veel goede herinneringen aan mijn schooltijd. Dat geldt voor u ook ongetwijfeld. School is de plek waar alles samenkomt. Waar je andere mensen ontmoet, vrienden maakt en nieuwe dingen leert.  

Ik bezocht begin september in elk dorp de multifunctionele gebouwen (MFA's), waar onze basisscholen zijn ondergebracht. Heel veel mensen bezoeken dagelijks onze scholen. Er gaan bijna 1.500 kinderen in onze gemeente naar de basisschool en nog eens ruim 1.000 jongeren gaan naar de middelbare school in onze buurgemeenten. De gemeente heeft een grotere rol in het onderwijs dan u wellicht denkt. We houden ons bezig met de ‘voorschool’; voor kinderen jonger dan vier jaar om ze goed voor te bereiden op de basisschool. We houden toezicht op de kinderopvang, regelen huisvesting voor alle scholen, checken of ieder kind naar school gaat, enzovoort.  

Waar we ook druk mee bezig zijn, is het maken van bouwplannen voor een nieuwe school in Odijk. In de nieuwe wijk Kersenweide komt een school met liefst 16 groepen, zodat alle kinderen dicht bij huis naar school kunnen gaan.  

De komende tijd geven we ook veel aandacht aan het maken van een onderwijsagenda. Samen met de scholen en alle partners maken we een plan om beter samen te werken en verkennen we wat we kunnen verbeteren. Het doel? Onze kinderen nog meer kansen bieden én ieder kind het beste uit zichzelf laten halen. Samenwerking met kinderopvang, zorgpartners, sport en cultuur is nodig. Wellicht spreken we elkaar binnenkort over de onderwijsagenda!