Samen bouwen aan een hechte gemeenschap

Woensdag 26 juni 2024

Flexwonen, een concept waar we misschien nog niet allemaal even bekend mee zijn, maar dat inmiddels al veel waarde heeft bewezen binnen onze gemeente. Vorige week had ik de eer om kennis te maken met de bewoners van onze nieuwste flexwoningen hier voor de deur van het gemeentehuis. Hun enthousiasme en de hartelijkheid raakte mij. Op de inwonersavond sprak ik een aantal jongeren die nu op eigen benen kunnen gaan staan. Ze zijn opgegroeid in onze dorpen en willen graag blijven. Zo dankbaar om die blije gezichten te zien!  

Deze week vindt de officiële oplevering plaats, en dat wordt een moment van trots. Deze flexwoningen zijn meer dan alleen een dak boven het hoofd. Ze staan symbool voor de bereidheid om naar elkaar om te zien en samen een leefbare en warme omgeving te creëren. In een tijd waarin individualisme vaak de boventoon voert, vragen we met het flexwonen-concept om juist het tegenovergestelde: om gemeenschapszin en omkijken naar elkaar.

Het vraagt om een stapje extra zetten voor je buurman of buurvrouw, om een praatje te maken in de gang of op het plein, en om samen te werken aan een fijne leefomgeving. En hoewel dit soms een uitdaging kan zijn, geloof ik dat het ons als gemeenschap sterker maakt. Het flexwonen biedt niet alleen flexibiliteit in huisvesting, maar ook in onze manier van samenleven. Het daagt ons uit om te kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Als wethouder zie ik het als mijn taak om niet alleen beleid te maken, maar ook om de menselijke kant van onze projecten te belichten. Flexwonen is een prachtig voorbeeld van hoe we samen kunnen bouwen aan een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. Laten we blijven investeren in deze manier van wonen en samenleven, en vooral in het omzien naar elkaar. Want uiteindelijk zijn het de mensen die een huis tot een thuis maken.