Leefbare dorpen!

Woensdag 5 juni 2024

Weet u het nog? De verkiezingen in 2022 voor de gemeenteraad? Op straat heb ik toen met veel mensen gesproken. De gesprekken gingen vaak over de grote thema’s, zoals wonen, energie en klimaat. Maar vrijwel altijd óók over de leefbaarheid in onze dorpen. Dat is een thema dat iedereen in onze gemeente verbindt. Het is niet links of rechts, progressief of conservatief om voorstander te zijn van gezelligheid en verbondenheid in Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het belang van goede voorzieningen, ontmoeting, sport en cultuur zien we allemaal. Dat is ook wel eens fijn om te constateren, zeker in de huidige verkiezingstijd!

Veel inwoners dragen dagelijks bij aan de leefbaarheid. Sla alleen al Bunniks Nieuws eens open op de pagina met alle activiteiten. Er wordt ongelooflijk veel voor en door inwoners georganiseerd. Soms met een beetje subsidie, maar vaker nog helemaal onafhankelijk.  

Als gemeente werken we voor en achter de schermen aan de leefbaarheid. Bij activiteiten en evenementen, groot en klein, speelt de gemeente een rol. En ook de dorpscentra zijn een belangrijk speerpunt. Elk dorp verdient een aantrekkelijk dorpshart. In Bunnik zijn enkele jaren geleden aanpassingen gedaan om het dorpshart te vergroenen en meer ontmoeting te stimuleren. En dat werkt, zeker als het zonnetje schijnt. Ook voor Odijk worden er plannen uitgewerkt om De Meent groener te maken, bomen te planten en zitjes te plaatsen. Zodat het aantrekkelijker wordt om ook even op De Meent te blijven hangen. In Werkhoven is een initiatiefgroep bezig met het inventariseren van alle ideeën om Werkhoven stapje voor stapje mooier, veiliger en leefbaarder te maken. Als gemeente ondersteunen we dat proces.  

Het kost tijd om in ieder dorp stappen te zetten om de leefbaarheid te verbeteren. Niet alles kan tegelijk. Maar met elke stap (groot of klein) die we met elkaar zetten, worden Bunnik, Odijk en Werkhoven weer wat mooier, aantrekkelijker en leefbaarder.