Desinformatie

Woensdag 15 mei 2024

Op donderdag 6 juni mag u weer naar de stembus. Dit keer voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. De verkiezingsborden zijn al op de bekende plekken in onze dorpen geplaatst en ik zie al de eerste affiches van de politieke partijen erop verschijnen. Het zijn de eerste tekenen van de campagnes die de partijen komende weken voeren.  

In de campagnes gaan de politieke partijen de “strijd om de kiezersgunst” met elkaar aan en om u proberen te overtuigen om uw stem op die ene partij uit te brengen. Dat gebeurt al lang niet meer door uitgebreide verkiezingsprogramma’s te verspreiden. Verkiezingsdebatten, reclamespotjes, filmpjes op social media, stemwijzers, etc. zijn steeds belangrijker geworden. Met de komst van nieuwe media is ook het bewust verspreiden van desinformatie opgekomen.   

Bij desinformatie gaat het om allerlei vormen van valse, verkeerde of misleidende informatie die doelbewust wordt gecreëerd en verspreid. De bedoeling is om meningen of gedrag te beïnvloeden, geld te verdienen of de samenleving schade toe te brengen door bijvoorbeeld te polariseren of onze democratie te ondermijnen. Zowel landen, lobbygroepen, bepaalde organisaties maar evengoed individuen verspreiden desinformatie om hun eigen agenda te dienen en om u te misleiden.  

Zeker met de komst van Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie, is het voor het blote oog steeds moeilijker om te bepalen of beelden wel echt zijn. Ook worden er steeds vaker berichten verspreid, waar onwaarheden in staan om uw keuze bij verkiezingen te beïnvloeden. Dat kunnen heel geraffineerde campagnes zijn. Onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bestempelt de verspreiding van desinformatie als een reële bedreiging.  

Mogelijk schrikt u hiervan. Het is in ieder geval zaak dat u zich er bewust van bent en goed nagaat of u met informatie niet bewust om de tuin wordt geleid. De Rijksoverheid heeft diverse websites, waarop u meer te weten kunt komen over desinformatie en de gevaren ervan. Ik vond zelf www.isdatechtzo.nl/verkiezingen een interessante bron in relatie tot de komende verkiezingen.