Een mooie afronding

Woensdag 12 juli 2023

En opeens is de laatste dag als wethouder in zicht. Stapels stukken laat ik bij het opruimen door mijn handen gaan. Tevreden kijk ik terug op de afgelopen vier jaar. Onmiskenbaar is het vaststellen van de plannen voor Kersenweide met 1.200 woningen het besluit met de grootste impact voor Bunnik. Er komt een half dorp bij aan de westkant van Odijk! Fijne, betaalbare woningen in het groen op historische grond. Ik kan niet wachten hoe het er straks allemaal uitziet. Dit besluit dat de raad 29 juni nam is een mooie afronding.

Er veel meer het noemen waard. Een winkeltijdenverordening spreekt misschien wat minder tot de verbeelding, maar veel inwoners profiteren van de ruimere openingstijden. De opkoopbescherming van betaalbare woningen zorgt ervoor dat die huizen niet voor de neus van jonge kopers worden weggekaapt. Dat moet de doelgroepenverordening ook doen voor nieuwbouwhuizen: zorgen dat een betaalbaar huis ook betaalbaar blijft. Over het algemeen hebben mensen het goed in Bunnik, maar dat geldt niet voor iedereen. Voor hen zijn de minimaregelingen flink verruimd.

Dat is het mooie aan het werk van een wethouder; dat je echt kan bijdragen aan een verbetering van de dorpen. Terugkijkend op mijn eerdere periode als wethouder zie ik dat terug in de MFA’s. Het idee om de scholen onder een dak te brengen en te combineren met andere organisaties, is toen geboren. In alle dorpen hebben we die en dat is een groot goed. Ik zie het aan scoutinggebouw in Odijk, de sporthal in Bunnik en de eerste skatevoorziening bij de Schoudermantel. Zo hoop ik straks dus Kersenweide te zien groeien en blij te zijn dat ik daaraan heb bijgedragen.

Wat het werk ook mooi maakt, zijn de vele contacten die je hebt met organisaties in de dorpen, de ondernemers en de collega’s in de buurgemeenten waarmee we samenwerken. En ook met u, de inwoners van onze dorpen die gewoon iets willen bespreken. Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Ik zal het missen, maar het kan niet anders. Het doet me goed dat veel mensen zo vol begrip hebben gereageerd op mijn keuze te stoppen om beschikbaar te zijn voor mijn naasten.

Dank voor alle fijne contacten!