Bunnik aan Zet Fonds

Woensdag 18 oktober 2023

In deze column heb ik al vaker aandacht gevraagd voor de geweldige inzet van vrijwilligers. Zij maken Bunnik, Odijk en Werkhoven leuker, mooier, gezelliger, actiever en... noem maar op. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het werk van de vrijwilligers is voor onze gemeente en onze inwoners. 

Van diverse kanten worden vrijwilligers in onze gemeente ondersteund. In de eerste plaats natuurlijk door andere vrijwilligers en door de organisaties waarvoor zij actief zijn. Daarnaast verbindt het Netwerk BunnikSamen de vrijwilligers onderling en zijn er veel verenigingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen. En we kennen het Bunnik aan Zet Fonds. 

Het Bunnik aan Zet Fonds is er speciaal om allerlei initiatieven van inwoners in onze gemeente financieel te helpen. Met bijdragen uit het fonds zijn de afgelopen jaren waardevolle activiteiten en voorzieningen tot stand gekomen. Ik noem er een paar: een serie muziekavonden in ’t Wapen van Werkhoven, een avontuurlijk speelplein bij Het Palet in Odijk, het Repaircafé in de Kersentuin in Bunnik, de Zomerschool en diverse AED-projecten. De complete lijst is nog veel langer en gelukkig weten mensen het fonds goed te vinden. 

Heeft u of met anderen ook een initiatief dat een financieel steuntje nodig heeft om van de grond te komen? Kijk dan eens op de pagina over het Bunnik aan Zet Fonds om te zien hoe het werkt. Daar vindt u ook een leuk en inspirerend filmpje over de eetbare Kloostertuin aan de Abdijgaarde in Odijk. Een groep enthousiaste Odijkers heeft daar iets heel moois voor elkaar gekregen met een bijdrage uit het Bunnik aan Zet Fonds. Meer verklap ik er niet over; kijk zelf maar eens naar het filmpje.