BOB

Woensdag 20 maart 2024

Sinds afgelopen zomer vergadert onze gemeenteraad volgens het BOB-model en dat bevalt goed. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het zijn de drie fasen die je kunt onderscheiden voordat er een beslissing valt. In het midden van de vorige eeuw zijn deze beschreven in sociaal psychologisch onderzoek van de Harvard University. Crisisteams passen het BOB-model toe om rampen en crises te managen. Als burgemeester word ik dan ook getraind om het model toe te passen voor het geval dat er in Bunnik dergelijke omstandigheden zijn. 

Steeds meer gemeenteraden hebben het BOB-model in het gemeentelijke vergadermodel geïntroduceerd en dus ook in Bunnik. Voor de raadsleden was het wel even wennen, maar inmiddels is iedereen ermee vertrouwd.

Onlangs stelde de gemeenteraad de ‘Visie op wonen 2024-2027' vast en daarbij werd het BOB-model geheel volgens het boekje toegepast. Als eerste stap had de gemeenteraad diverse gasten uitgenodigd die hun licht lieten schijnen op de woonvisie. Daarmee vormde de raad zich een beeld van de inhoud van het visiedocument. Vervolgens was er de politieke avond waarin de raadsleden met elkaar en met de wethouder in discussie gingen om tot oordelen te komen. Tenslotte was er de besluitvormende raadsvergadering waarvoor alle fracties amendementen en moties hadden voorbereid. Daar viel uiteindelijk het besluit. Het BOB-model in optima forma! 

Met het nieuwe vergadermodel wil de gemeenteraad ook meer ruimte geven aan inwoners om met raadsleden in gesprek te gaan over wat onze inwoners belangrijk vinden. Dat gebeurde onlangs bijvoorbeeld toen het om de geluidsbelasting van de N229 in Odijk ging en toen het plan voor de vluchtelingenopvang aan de Regulierenring voorlag. Ook wil de raad zelf meer sturing geven en dat lukt de raad goed. 

Deze week evalueert de gemeenteraad het vergadermodel. Aan de hand van de ervaringen zet de gemeenteraad een volgende stap, waarbij het vergaderreglement wordt aangepast. De vergaderingen van de raad zijn openbaar en u bent van harte welkom.