Wethouder Hilde de Groot

"Geboren in een rood nest en later overgestapt naar de groen-rode partij, zit betrokkenheid bij de samenleving er al vanaf jongs af aan in. Je bekommert je om anderen en je omgeving. Dat doe ik thuis en op mijn werk. Ik woon in 't Goy met man en zoon en een heleboel dieren.

Na vele jaren als bestuurslid, raadslid en wethouder, mag ik mij nu inzetten voor Bunnik, Odijk en Werkhoven. Dat doe ik vooral op thema's binnen het ruimtelijk terrein: natuur, duurzaamheid, circulaire economie, openbare ruimte, etc. Daar ligt ook mijn hart. Wij mensen moeten nóg zuiniger zijn op onze prachtige wereldbol en al haar inwoners. In gemeente Bunnik werk ik daar graag aan. Samen met jou en andere inwoners!"

 • Financiën
 • Duurzaamheid

 • Natuur, water en landschap

 • Inzameling en circulariteit

 • Openbare ruimte en riolering

 • Toerisme en recreatie

 • Handhaving

 • Monumenten

 • Subsidiebeleid

 • Projectbestuurder stationsgebied

 • Circulaire economie

 • Milieu (inclusief landelijk gebied stikstof)

 • Projectbestuurder flexwoningen

 • Grondzaken

Behorende bij het wethouderschap (onbetaald)

 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Lid Dagelijks Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid Algemeen Bestuur Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
 • Lid Dagelijks Bestuur Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid auditcommissie ODRU
 • Voorzitter stuurgroep Kromme Rijn Landschap
 • Lid Landelijke Limes Groep
 • Lid Biodiversiteitsmonitor Landbouw van de provincie namens stuurgroep Kromme Rijn Landschap
 • Thematrekker circulaire maatschappij binnen de tafel u10 KNR
 • Afgevaardigde Groen Groeit Mee namens tafel Groen en Landschap
 • Ambassadeur Alliantie Cirkelregio

Niet behorende bij het wethouderschap (onbetaald)

 • Bestuurslid Nederlandse Vegetariërsbond

Betaalde nevenfuncties

 • Geen

Wethouder Hilde de Groot schrijft iedere vier weken een column over actuele onderwerpen. Ook vertelt zij u meer over wat zij allemaal doet binnen de gemeente. Haar columns leest u op deze pagina.