Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. Elke week worden de besluiten die genomen en openbaar zijn, gepubliceerd op bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda van de raad en bijbehorende documenten.

Ga naar besluitenlijst

Sinds 9 juli 2020 kunt u de besluiten van het college terugvinden op bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl. Voorgaande collegebesluiten staan in het archief: