Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels die voor iedereen in Bunnik geldt. Deze regels zorgen ervoor dat Bunnik netjes en leefbaar blijft. De regels in de APV gaan onder andere over:

  • Evenementen
  • Geluidshinder
  • Plaatsen van tijdelijke reclameborden
  • Horeca
  • In gebruik nemen van gemeentegrond
  • Kappen van bomen
  • Standplaatsen
  • Veiligheid op de weg
Bekijk de APV

  • De gemeenteraad stelt de APV vast (op grond van de verordenende bevoegdheden als bedoeld in artikel 149 van de Gemeentewet)
  • De uitvoering van de APV valt onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en soms van de burgemeester