Belastingen en heffingen

Elk jaar rond eind februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag. U ontvangt de aanslag van de BGHu. BGHu (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) voert in opdracht van de gemeente de belastingzaken uit

Uw persoonlijke situatie bepaalt welke gemeentelijke belasting u betaalt:

 • Afvalstoffenheffing
 • Onroerendzaakbelasting
 • Rioolheffing
 • Toeristenbelasting
 • WOZ-waarde

Zie BGHu voor de belastingtarieven.

U kunt op verschillende manieren uw gemeentelijke belastingen betalen. Zie voor meer informatie Belastingen betalen.

 • De WOZ-waarde is de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond
 • De gemeente bepaalt elk jaar de WOZ-waarde
 • De WOZ-waarde van 2021 heeft een waardepeildatum van 1 januari 2020
 • U kunt uw taxatieverslag en de WOZ-waarde bekijken via BghU. U heeft DigiD nodig

Taxatieverslag en WOZ-waarde bekijken

Meer informatie

Zie WOZ-waarde en veelgestelde vragen

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn:

 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau of u heeft geen inkomen
 • U heeft ook geen spaargeld of eigen vermogen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vraagt kwijtschelding aan via BghU.