Belastingen en heffingen

Elk jaar rond eind februari ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslag. U ontvangt de aanslag van de BGHu. BGHu (Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht) voert in opdracht van de gemeente de belastingzaken uit

Uw persoonlijke situatie bepaalt welke gemeentelijke belasting u betaalt:

  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting
  • Onroerendzaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Toeristenbelasting
  • WOZ-waarde

Zie BGHu voor de belastingtarieven.