Leerplicht

Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar school. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.

Kwalificatieplicht

Een leerling met een kwalificatieplicht gaat elke dag naar school of kiest voor een combinatie van werken en leren. De kwalificatieplicht geldt voor leerlingen van 16 tot 18 jaar.