Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  • U bent het niet eens met de WOZ of OZB (onroerendezaakbelasting)
  • U kunt bezwaar maken
  • Er staat een datum op uw aanslagbiljet
  • U moet binnen 6 weken na die datum bezwaar maken
  • Bezwaar maken doet u via Bghu
  • BGHu (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) voert in opdracht van de gemeente Bunnik de belastingzaken uit
Bezwaar maken