Ondersteuning bij laag inkomen

Datum: 15 oktober 2019

Financiële steun voor inwoners met een laag inkomen

Leeft u van een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen die de gemeente Bunnik biedt. Wilt u weten voor welke landelijke regelingen u in aanmerking komt?
>> Kijk dan op: www.berekenuwrecht.nl.

Op deze pagina:

  • Declaratiefonds Participatie
  • Jeugdfonds sport en cultuur
  • Zwemlessen, tegemoetkoming kosten 
  • Ondersteuning via de regionale sociale dienst (Bijzondere bijstand, zorgverzekering en inkomenstoeslag)

Declaratiefonds Participatie

Bij het declaratiefonds Participatie kunt u een bijdrage aanvragen voor kosten van sociaal-culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van een abonnement voor internet of een ouderbijdrage voor school. Een bijdrage uit het declaratiefonds is per jaar maximaal 150 euro per gezinslid vanaf 4 jaar. Lees eerst in de brochure  alle informatie over en voorwaarden voor de regeling. Komt u in aanmerking voor deze regeling? Kijk dan op:
>> Bekijk de voorwaarden en bijdrage aanvragen 

Jeugdfonds sport en cultuur

Het Jeugdfonds sport & cultuur springt bij als het voor u, vanwege een laag inkomen,  niet mogelijk is om de sport- of cultuuractiviteiten van uw kind te betalen. Via het fonds wordt er bijgedragen aan de contributie of lesgeld en soms ook spullen voor een activiteit. Zoals bijvoorbeeld, zwemlessen, voetbalclub of muziekles. Een contactpersoon ( o.a. juf, buurtsportcoach of consulent van Centrum voor Elkaar) doet de aanvraag. De contributie wordt rechtstreeks aan de club betaald. 
>> Lees de spelregels

Heeft u vragen over het Jeugdfonds? Neem contact op met Monique van Wielink via 06-502 465 27 of via mail: moniek@muniek.nl.

Zwemlessen

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen leren zwemmen en  biedt daarom een vergoeding voor zwemlessen voor diploma A voor ouders met een (te) laag inkomen. De vergoeding moet voor aanvang van de zwemlessen worden aangevraagd bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Een contactpersoon kan dit voor uw kind aanvragen.
>> Bekijk de website van Jeugdfonds sport en cultuur voor vergoeding van zwemlessen.

Ondersteuning via de regionale sociale dienst

De regionale sociale dienst Kromme Rijn Heuvelrug verzorgt verschillende vormen van inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen.
>> Een overzicht van de regelingen vindt u op de website. De belangrijkste regelingen zijn:

* Bijzondere bijstand
Onder bepaalde voorwaarden vergoed de gemeente bijzondere of extra kosten van volwassenen met een laag inkomen. Vergoeding voor noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. U ontvangt de vergoeding als gift of als lening. Het gaat bijvoorbeeld om bewindvoerderskosten of een eigen bijdrage voor rechtshulp. In uitzonderlijke gevallen gaat het om verhuiskosten of  woonkosten.
>> Meer informatie en het aanvraagformulier voor bijzondere bijstand.

* Voordelige zorgverzekering
Ontvangt u een bijstandsuitkering? Of zit u net boven het minimum inkomen? Dan kunt u gebruikmaken van de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt. De premie is lager dan normaal, omdat de gemeente een deel mee betaalt. Meer zorgverzekering, voor minder premie dus. Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor de CAZ. Vanaf half november kunt u via deze website een aanvraag indienen. Heeft u moeite met het invullen van het vragenformulier? Neem dan contact op met de Regionale Sociale Dienst: formulierenbrigade@rsdrkh.nl 
>> Hier vindt u alle informatie over deze zorgverzekering

* Individuele inkomenstoeslag
Leeft u al drie jaar of langer van een inkomen rond de bijstandsnorm? Mogelijk komt u dan in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie.
>> U kunt de toeslag online aanvragen via de website van de Regionale Sociale Dienst.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten