Melding psychische hulpvraag

Denkt u dat iemand in uw omgeving dringend psychische hulp nodig heeft dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan door het invullen van het meldformulier.

U kunt ook anoniem melden. U vult dan niet uw eigen contactgegevens in op het formulier. Telefonisch melden kan ook. Bel: 030 - 659 48 48.

Voordat u gaat melden

Kijk eerst of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt:

Is er een  acute, levensbedreigende crisis? Bel dan112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet. 
Zijn er sociale problemen zoals overlast, burenruzies of opvoedproblemen? Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? 

Neem dan contact op met gemeente Bunnik, Centrum voor Elkaar via e-mail: centrumvoorelkaar@bunnik.nl of bel: 030 - 659 48 48.

Wat gebeurt er na melding?

Na melding neemt een medewerker van Centrum voor Elkaar contact met u op. U kunt dan uitleggen wat  er aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt. De gemeente onderzoekt vervolgens of er verplichte Geestelijke Gezondheidszorg nodig is.

Meer informatie

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. De wet biedt de gelegenheid om preventief en thuis hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet uit zichzelf hulp zoeken. Het uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden. Lees meer over deze wet (PDF) en bekijk de video.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten