Onafhankelijke vertrouwenspersonen voor de jeugdzorg

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ )is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Zij voert in opdracht van alle gemeenten onder regie van de VNG deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit, samen met andere organisaties.

Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouders en verzorgers- kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen. Het doel is vragen over de (rechts)positie en/of problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties (waaronder de rechtsopvolgers van de Bureaus Jeugdzorg, jeugdhulp, Veilig Thuis (voormalige AMHK’s), Raad voor de Kinderbescherming of wijkteams) snel, laagdrempelig en adequaat op te lossen.

De vertrouwenspersonen staan naast de cliënten. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dat volgens de cliënt niet voldoende zijn, dan kan hij/zij zijn/haar onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Jeugdzorg). Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Hoe bereikt u de vertrouwenspersonen?

Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088-555 1000, info@akj.nl, via het contactformulier op de website of door met een vertrouwenspersoon te chatten via www.akj.nl door te klikken op het chatlogo. De openingstijden staan hier ook vermeld.

Jeugdigen die in de instellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen frequent een vertrouwenspersoon op bezoek.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten