Inkoop Wmo en Jeugdhulp

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:

  • de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • alle vormen van Jeugdhulp voor kinderen met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en jeugd-GGZ.

Nieuwe website www.zorginzou.nl

In de regio Zuid Oost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders. De regio heeft de inkoop via een ‘open huis’ aanbesteding vormgegeven. Hiervoor is een overlegstructuur in de vorm van een overlegtafel georganiseerd: 'Zorg om Tafel'.

Voor meer informatie over de toetreding, zorgtoewijzing, overleg en communicatie verwijzen wij u naar de nieuwe website www.zorginzou.nl.

Bij vragen kunt u mailen naar inkoop@zorginzou.nl.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten