Centrum voor Elkaar (CVE)

Heeft u een vraag over (tijdelijke) hulp of ondersteuning? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Elkaar van de gemeente Bunnik. U kunt bij ons terecht met vragen over:

 • maatschappelijke ondersteuning 
 • gezin en jeugd 
 • werk en inkomen 

Maatschappelijke ondersteuning

Denk hierbij aan vragen over:

 • praktische en sociale hulp in het dagelijks leven;
 • hulpmiddelen bij wonen, vervoer of beperkte bewegingsvrijheid, zoals rolstoel, regiotaxi of aanpassingen in of aan huis;
 • aanvraag van een indicatie voor hulp in de huishouding als u tijdelijk of voor langere tijd niet in staat bent zelfstandig het huishouden te doen;
 • ondersteuning van mantelzorgers door netwerkversterking, faciliteren van lotgenotencontact en maatwerkvoorzieningen.

Gezin en jeugd

Denk hierbij aan vragen over:

 • opvoeden en opgroeien;
 • ontwikkeling van een kind;
 • zorg voor een kind
 • beperkingen van een kind;
 • problemen in het gezin.

Werk en inkomen

Omdat het Centrum voor Elkaar korte lijnen heeft met de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI), kunt u ook voor vragen over werk en inkomen terecht bij het Centrum voor Elkaar. Het CvE kan u snel doorverwijzen naar de RSD of de RDWI.

Contact en Meer informatie

Lees informatie over zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Ook vindt u op die pagina de contactgegevens van het Centrum voor Elkaar te Bunnik.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten