Bunnik, Engboogerd (werkzaamheden en herinrichting)

herinrichting

De wijk Engboogerd wordt opnieuw ingericht. Eerst vervangen we de gas- en waterleidingen en het riool. Daarna wordt de wijk opnieuw ingericht.

In 2018 zijn de werkzaamheden van de nutsbedrijven (Stedin) gestart. Stedin is nog steeds bezig met het vervangen van de gas- en waterleiding. 

Het ontwerp

Samen met de bewoners is het plan voor de herinrichting gemaakt.
De uitgangpunten hiervoor waren:

  1. Verkeersveilige straten
  2. Beter bewandelbaar
  3. Extra speel- en ontmoetingsplekken
  4. Geliefd en nog aantrekkelijker, passend bij de identiteit en historie van de wijk
  5. Meer groen
  6. Klimaatbestendiger
  7. Geen ongewenste afwenteling: doordachte en gezamenlijk overeengekomen keuzes

Check de Omgevingsapp

Aannemer Pauw doet rioolvervanging en de herinrichting van de wijk. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Alleen het rooien van de bomen gebeurt in één keer.

Wilt u het meest recente nieuws over de werkzaamheden lezen? Check dan de Omgevingsapp. U kunt de Omgevingsapp downloaden voor Apple en Android. 

Planning en routes