Riolering

Goede riolering zorgt voor bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu. Wij beheren de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool. Op eigen terrein is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Verstopt riool

Is uw riool verstopt? Onderzoek dan eerst of het probleem op eigen terrein of op gemeentegrond zit. Dit doet u door het ontstoppingsstuk te openen en te controleren waar de verstopping zit.  Het ontstoppingsstuk bevindt zich meestal op de grens van uw perceel met de gemeentegrond. Het inspectieputje ligt ongeveer 80-100 cm diep. 

  • Er staat géén water in het inspectieputje. De verstopping zit in het gedeelte op uw eigen perceel. U zorgt zelf voor de ontstopping van het riool.
  • Er staat water in het inspectieputje. Als het putje vol water staat, zit de verstopping in het gemeenteriool. Bel meteen met 030-6594848. U kunt het ook online melden. De gemeente zal deze verstopping verhelpen.

Let op: Wanneer u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf laat komen om de ontstopping te verhelpen, dan moet u deze kosten zelf betalen.

Ontstoppingsstuk

Verstopping op eigen terrein

Als de problemen zich op eigen terrein voordoen, moet u deze zelf door een bedrijf laten oplossen. De kosten komen dan voor uw rekening.

Verstopping op gemeentegrond

Als er een verstopping op gemeentegrond plaatsvindt, dan verhelpt de gemeente dit zelf. Wij controleren dan de aansluiting op de erfgrens en ontstoppen deze gratis als de verstopping op gemeentelijk terrein zit. Wanneer eventuele kosten worden gemaakt voor het opgraven van het inspectieputje door een erkend loodgieters- of ontstoppingsbedrijf, dan worden deze kosten vergoed tot een maximum van €140,00 inclusief BTW. Stuur uw rekening en gegevens per mail naar: info@bunnik.nl o.v.v. verstopping op gemeentegrond.

Aanvragen rioolaansluiting 

Voor meer informatie voor het aanvragen van een rioolaansluiting, gaat u naar deze pagina.

Rioolheffing

De kosten voor het beheer en het onderhoud van het riool betaalt de gemeente onder andere uit de opbrengsten van de rioolheffing (ook wel: rioolrecht). Dit is een gemeentelijke belasting die iedere inwoner jaarlijks betaalt. Voor het tarief is van belang of het een woning of een niet-woning is en of u eigenaar en/of gebruiker bent. De tarieven vindt u op de website van de BghU.