Wat vindt ú ervan?

Hoe helpen inwoners en bedrijven Bunnik leefbaar, schoon en veilig te houden? Door participatie! Wij willen graag bewoners de ruimte geven om hun eigen ideeën door te geven en zijn benieuwd naar hoe beleid en dienstverlening kunnen worden verbeterd. Er zijn veel onderwerpen waar u veel vanaf weet, soms meer dan wij. We willen graag gebruikmaken van uw kennis en expertise. Meer hierover leest u in ons communicatiebeleidsplan.

Communicatiebeleidsplan

Burgerpanel

Naast de gewoonlijke inspraakavonden en andere bijeenkomsten, gebruiken wij ook steeds vaker online instrumenten om de inwoners van Bunnik te betrekken bij beleidsvorming of het verbeteren van de dienstverlening. U kunt zich aanmelden voor het burgerpanel via communicatie@bunnik.nl. Leden van het burgerpanel worden doorgaans via online vragenlijsten bevraagd, maar soms nodigen we de leden uit om op een andere manier mee te denken. Zij krijgen een e-mailbericht als er een nieuwe vragenlijst is.

U mag de vragenlijsten als uiteraard ook invullen als u geen lid bent van het burgerpanel.

Naar de uitslagen van onze vragenlijsten

Initiatieven in wijken

Vanuit het dorp worden ook heel veel eigen initiatieven ondernomen in de wijken. Zo zijn er hele teams van vrijwilligers die helpen de wijk veilig en leefbaar te houden. Voorbeelden hiervan zijn:

- Opruimactie zwerfvuil in Werkhoven;
- De boekenkast in Werkhoven;
- Opknappen bestrating naar JOP in Bunnik door jongeren.

Heeft u een idee voor een dergelijk initiatief? Wilt u die aan ons kenbaar maken? Dat kan via het ideeënformulier. Wij kunnen niet ieder initiatief financieel ondersteunen, maar kunnen u misschien wel op een andere manier helpen: bijvoorbeeld met het vinden van de juiste contactpersonen of met andere tips. 

Poll

Wij raadplegen onze inwoners af en toe door een stelling voor te leggen. Dat doen we door de poll. Als er een poll actueel is, dan vindt u die op de startpagina van deze website.

De resultaten van onze poll nemen we als serieuze overweging mee in onze keuzes of besluitvorming.

Een idee

Heeft u een goed idee voor de gemeente? Wij zijn er benieuwd naar. Laat het ons weten via het ideeënformulier.

Een klacht of bezwaar

Wij werken voor u. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kunt u ontevreden zijn over de manier waarop wij dit doen. U kunt dan een klacht indienen.

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning, kunt u bezwaar maken.