Fietsverbinding Station Bunnik en USP

Fietsverbinding door Eikenpadplantsoen

Het is voor Bunnik en de regio belangrijk dat tussen station Bunnik en USP (Utrecht Science Park) een fietsverbinding ligt die voldoet aan de eisen van deze tijd. De fietsroute zal dan vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad gaan. En daarmee niet meer door de Gildenring. De Provincie wil dit financieren en deze kans wil de gemeente pakken.

De plannen en het proces

De gemeente Bunnik wil de fietsverbinding tussen Bunnik en het USP verbeteren. Dat willen we omdat dit bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling die Bunnik in en rond het station wil realiseren. Het is belangrijk om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Dit staat ook in het collegeprogramma. In hoofdstuk 2 (Knooppuntontwikkeling en mobiliteit) staat wat dit precies inhoudt. 

Er is eerder sprake geweest van een fietsroute door het Eikenpadplantsoen. Er komt steeds meer fietsverkeer en dat zal nog meer toenemen, daarom is een goede fietsverbinding belangrijk. De gemeenteraad beslist over de plannen, maar de bewoners kunnen zich ook laten horen. Daarvoor is op 3 december 2020 en op 11 februari 2021 een Open huis geweest. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 4 maart 2021 een besluit.

Verslag Open huis 3 december 2020

Lees hier het verslag van het Open huis van 3 december 2020 
Open het document 2020-12-03 Notulen Fietspad Eikenpad door in de agenda van het Open Huis het item 20:15-Technisch overleg uit te klappen.

Gesprek met insprekers 12 januari 2021

Wethouder Dekker wilde de vragen die de insprekers op 3 december 2020 aan haar hebben gesteld graag beantwoorden. Daarvoor heeft zij de insprekers en de betreffende raadsvertegenwoordigers uitgenodigd voor een online gesprek op 12 januari 2021. Bekijk hier de opname van deze sessie.  

Nieuwe vragen en nieuwe inzichten kunnen worden gedeeld in een volgend open huis over dit onderwerp.

Verslag Open huis 11 februari 2021

Het verslag van het Open huis staat hier. Door te klikken op het document 'Besluitenlijst fietsverbinding Bunnik-USP' kunt u het verslag downloaden. 

Raadsbesluit 4 maart 2021

In de raadsvergadering van 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met het aanleggen van een fietsverbinding door het Eikenpadplantsoen. Bekijk hier de stukken onder agendapunt 7.

Hoe gaat het nu verder?

Het definitieve besluit van de gemeenteraad volgt pas als een aantal zaken verder is uitgewerkt. Daarvoor wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. Na de verdere uitwerking volgt naar verwachting eind 2021 definitieve besluitvorming.

De gemeente beseft dat lang niet iedereen blij is met deze plannen. Daarom zal de inpassing zorgvuldig gebeuren. Bij de uitwerking betrekken we omwonenden, gebruikers en verschillende deskundigen. Met elkaar willen we in de uitwerkingsfase kijken naar het behoud van de bomen, de landschappelijke inpassing, speelgelegenheid en veiligheid.

Meer informatie

Lees uitgebreide antwoorden op onderstaande vragen op deze pagina.

  1. Waarom een fietspad door het Eikenpadplantsoen?
  2. Achtergrondinformatie
  3. Hoe gaat het proces?