Gebruik achternaam veranderen

Gaat u trouwen, uw partnerschap registreren of scheiden, geef dan bij de gemeente aan hoe overheidsinstanties u in de toekomst moeten aanschrijven. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kunt u kiezen welke achternaam u en uw partner in het vervolg willen gebruiken.

U kunt kiezen voor:

  • alleen uw eigen achternaam
  • alleen de achternaam van uw partner
  • uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner
  • de achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam

U kunt op 2 manieren het gebruik van uw achternaam veranderen:

De gemeente geeft de achternaam die u gekozen heeft door aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank. U moet zelf instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, informeren dat uw achternaam veranderd is.