Tijdelijke subsidieregeling Coronasteun

De huidige coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor de lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied van cultuur, sport en bewegen, gezondheid, welzijn en sociaal. De gemeente vindt het belangrijk voor de leefbaarheid in de drie dorpskernen om maatschappelijke en vrijwillige organisaties financieel te ondersteunen, zodat zij (nieuwe) initiatieven kunnen blijven ontplooien en hun organisatie voort kunnen blijven zetten.

Daarom kunnen maatschappelijke instellingen tot 15 september 2021 subsidie aanvragen voor:

  • Compensatiesubsidie: subsidie ter compensatie van door covid-19 maatregelen veroorzaakte exploitatietekorten in het kalenderjaar 2021.
  • Innovatiesubsidie: subsidie als tegemoetkoming in de kosten van vernieuwende initiatieven om de negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen voor sociaal en mentaal welzijn van de inwoners te verminderen.
Coronasubsidie aanvragen