Subsidieprogramma 2022

Jaarlijks verstrekt de gemeente Bunnik subsidie aan instellingen om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en om aan bepaalde wettelijke taken te voldoen. In het subsidieprogramma 2022 staan de instellingen op sociaal-maatschappelijk terrein (gezondheid, welzijn, cultuur, jeugd en sport) aan wie in 2022 een subsidie zal worden verleend.

Bekijk het subsidieprogramma 2022 hier. (html, 259 KB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieaanvragen voor het jaar 2022 beoordeeld. Het subsidieprogramma 2022 is door ons college vastgesteld op 30 november 2021.