Subsidieprogramma 2021

Jaarlijks verstrekt de gemeente Bunnik subsidie aan instellingen om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en om aan bepaalde wettelijke taken te voldoen. In het subsidieprogramma 2021 staan de instellingen op sociaal-maatschappelijk terrein (gezondheid, welzijn, cultuur, jeugd en sport) aan wie in 2021 een subsidie zal worden verleend.

Download het subsidieprogramma 2021 hier. (pdf, 17.51 KB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieaanvragen voor het jaar 2021 beoordeeld. Het subsidieprogramma 2021 is door ons college vastgesteld op 8 december 2020.