Odijk, Jochem Janszplantsoen

Impressie Jochem Janszplantsoen

Na een uitgebreid participatietraject is de bestemmingsplanwijziging voor het vervangen van de woningen aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk goedgekeurd door de gemeenteraad. De 12 verouderde huurwoningen maken plaats voor 32 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan 20 appartementen.

Archeologisch onderzoek

Bij de archeologische opgravingen op het Jochem Janszplantsoen in Odijk zijn spectaculaire vondsten uit de IJzertijd en Romeinse tijd gedaan. Er zijn resten van tenminste drie gebouwen uit de IJzertijd en diverse waterputten met houten beschoeiingen gevonden. Via de knop hieronder vind je meer informatie over de vondsten. Ook kan je een video bekijken over de archeologische opgravingen. Benieuwd naar wat we allemaal gevonden hebben?

De vondsten en een video bekijken
Jochem Janszplantsoen en Singel in Odijk
Jochem Janszplantsoen en Singel in Odijk

Wie zijn erbij betrokken

Woningbouwcorporatie Portaal is de initiatiefnemer van de plannen. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol. 

Nieuwbouw

  • 20 sociale huur appartementen
  • 12 grondgebonden sociale huurwoningen. Zij vervangingen de 12 sociale huurwoningen die er nu staan
Situatietekening bouwplan
Situatietekening bouwplan

Planning

De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang, maar hebben vertraging opgelopen. Eind oktober 2021 begint de aannemer met montage van casco en gevelelementen aan het appartementengebouw. Nadat het appartementengebouw wind- en waterdicht is, volgen de afbouwwerkzaamheden. De oplevering is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en wordt verwacht in het 1e kwartaal 2022.

Stand van zaken 

Meer informatie over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden en de planning leest u op de website van Portaal. Daar staan ook alle nieuwsbrieven die Portaal heeft verzonden.