Odijk, Jochem Janszplantsoen

Impressie Jochem Janszplantsoen

Na een uitgebreid participatietraject is de bestemmingsplanwijziging voor het vervangen van de woningen aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk goedgekeurd door de gemeenteraad. De 12 verouderde huurwoningen maken plaats voor 32 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan 20 appartementen.

Archeologisch onderzoek

Op de locatie worden archeologische proefsleuven gemaakt om te weten of er eventueel waardevolle vondsten in de bodem aanwezig zijn. Rond de zomervakantie is gepland om te starten met de sloop- en opruimwerkzaamheden. De bestaande gebouwen worden gesloopt en een deel van het huidige groen (voornamelijk bosschages en kleine bomen) wordt verwijderd. Voor het groen is een plan gemaakt waarin de huidige groene uitstraling van het plantsoen zeker terugkomt. Er worden dan ook een aantal fruitbomen geplant.

Aanleg riolering, kabels en leidingen

Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen wordt het terrein voorbereid op de toekomstige woningen en appartementen. Dit betekent onder andere de aanleg van riolering en kabels en leidingen. Daarnaast start aannemer Plegt Vos met het ontgraven van de bouwkavels zodat de funderingen voor het plan aangelegd kunnen worden.

Als deze voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de bouw starten. In dit plan worden funderingspalen toegepast, die in de grond gevormd worden. Zo wordt overlast door heiwerkzaamheden voorkomen. Door te werken met een geprefabriceerd bouwsysteem kunnen de woningen en appartementen in een vrij korte tijd gebouwd worden.

Planning

De planning is dat de bouwwerkzaamheden begin 2021 starten. De oplevering van de woningen zal dan in de tweede helft van 2021 plaatsvinden.

Jochem Janszplantsoen en Singel in Odijk
Jochem Janszplantsoen en Singel in Odijk

Wie zijn erbij betrokken

Woningbouwcorporatie Portaal is de initiatiefnemer van de plannen. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol. 

Nieuwbouw

  • 20 sociale huur appartementen
  • 12 grondgebonden sociale huurwoningen. Zij vervangingen de 12 sociale huurwoningen die er nu staan
Situatietekening bouwplan
Situatietekening bouwplan

Planning

Naar verwachting wordt door Portaal in de1e helft van 2020 de omgevingsvergunning ingediend. De start van de bouw wordt medio 2020 verwacht. De oplevering van de woningen zal naar verwachting begin 2021 zijn.

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2020 de bestemmingsplanwijziging voor het vervangen van de woningen goedgekeurd.