Odijk, Jochem Janszplantsoen

Impressie Jochem Janszplantsoen

Na een uitgebreid participatietraject is de bestemmingsplanwijziging voor het vervangen van de woningen aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk goedgekeurd door de gemeenteraad. De 12 verouderde huurwoningen maken plaats voor 32 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan 20 appartementen.

Archeologisch onderzoek

Bij de archeologische opgravingen op het Jochem Janszplantsoen in Odijk zijn spectaculaire vondsten uit de IJzertijd en Romeinse tijd gedaan. Er zijn resten van tenminste drie gebouwen uit de IJzertijd en diverse waterputten met houten beschoeiingen gevonden. Via de knop hieronder vind je meer informatie over de vondsten. Ook kan je een video bekijken over de archeologische opgravingen. Benieuwd naar wat we allemaal gevonden hebben?

De vondsten en een video bekijken

Aanleg riolering, kabels en leidingen

Voordat de bouwwerkzaamheden beginnen wordt het terrein voorbereid op de toekomstige woningen en appartementen. Dit betekent onder andere de aanleg van riolering en kabels en leidingen. Daarnaast start aannemer Plegt Vos met het ontgraven van de bouwkavels zodat de funderingen voor het plan aangelegd kunnen worden.

Als deze voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de bouw starten. In dit plan worden funderingspalen toegepast, die in de grond gevormd worden. Zo wordt overlast door heiwerkzaamheden voorkomen. Door te werken met een geprefabriceerd bouwsysteem kunnen de woningen en appartementen in een vrij korte tijd gebouwd worden.

 

Jochem Janszplantsoen en Singel in Odijk
Jochem Janszplantsoen en Singel in Odijk

Wie zijn erbij betrokken

Woningbouwcorporatie Portaal is de initiatiefnemer van de plannen. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol. 

Nieuwbouw

  • 20 sociale huur appartementen
  • 12 grondgebonden sociale huurwoningen. Zij vervangingen de 12 sociale huurwoningen die er nu staan
Situatietekening bouwplan
Situatietekening bouwplan

Planning

De planning is dat de bouwwerkzaamheden de eerste helft van 2021 starten. De oplevering van de woningen vindt dan hopelijk nog in 2021 plaats.

Stand van zaken 

Meer informatie over de laatste stand van zaken van de werkzaamheden en de planning leest u op de website van Portaal. Ook in de nieuwsbrieven van Portaal onderaan deze pagina staat veel informatie.