Bunnik, de Hoenderik

plangebied

De Hoenderik ligt aan de noordkant van Bunnik, tussen de Camminghalaan, de Hoenderiklaan en de Kromme Rijn. Het gebied bestaat nu uit weilanden. Sinds 2011 werken we aan de plannen voor natuur en woningen. Het nieuwe natuurgebied grenst straks aan de andere natuurgebieden en wordt voor iedereen toegankelijk. 

Nieuwbouw

Er komen verschillende woningen, ook sociale woningbouw. Nadere uitwerking volgt in of na 2020. Meer informatie zie projectdehoenderik.nl

Planning

Een exacte planning van dit project is er nog niet omdat de voortgang afhankelijk is van veel factoren. Het vervolgproces ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • actualiseren kaders en communiceren aan betrokkenen (Q3 2020)
  • planaanpassing n.a.v. de kaders (2021)
  • toetsing aangepast plan aan de nieuwe kaders
  • opstellen bestemmingsplan, natuurplan en beeldkwaliteitplan
  • bespreking plannen in Open huis en vastelling door gemeenteraad

Lees hier de laatste nieuwsberichten:

Bekijk de video van de expertmeeting van 24 september 2020

Vragen en antwoorden over project De Hoenderik