Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a

Woningbouwontwikkeling Schoudermantel 6-6A Bunnik

Op de locatie van de Kringloopwinkel in Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a, is een woningbouwplan bij de gemeente ingediend. De locatie ligt op de hoek van de Schoudermantel, Kosterijland en Vrumonaweg.

De initiatiefnemer wil omwonenden en geïnteresseerden graag informeren over het aangepaste bouwplan en hierover in gesprek gaan. Daarvoor is een inloopbijeenkomst georganiseerd op donderdag 3 september 2020.

In dit bouwplan zijn de reacties van belanghebbenden op de plannen van 2018 en 2019 verwerkt. Ook de kaderstelling van de gemeenteraad is opgenomen. Daarnaast is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Digitaal inzien plannen en reactiemogelijkheid

Het aangepaste plan en het beeldkwaliteitsplan zijn in te zien op de website van Eemlandmakelaardij onder bouwplan ‘Schoudermantel 6/6a Bunnik’.

Reageren op deze plannen kan door een mail te sturen aan info@eemlandmakelaardij.nl. Dat kan tot uiterlijk 10 september 2020. De initiatiefnemer deelt uw reacties met de gemeente Bunnik en communiceert zelf met degene die gereageerd heeft.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met initiatiefnemer, Arie Baars, op telefoonnummer 033-4701462 of via info@eemlandmakelaardij.nl.