Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a

Woningbouwontwikkeling Schoudermantel 6-6A Bunnik

Op de locatie van de Kringloopwinkel in Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a, is een woningbouwplan bij de gemeente ingediend. De locatie ligt op de hoek van de Schoudermantel, Kosterijland en Vrumonaweg.

In dit bouwplan zijn de reacties van belanghebbenden op de plannen van 2018 en 2019 verwerkt. Ook de kaderstelling van de gemeenteraad is opgenomen. Daarnaast is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Plannen online bekijken

Het aangepaste plan en het beeldkwaliteitsplan bekijkt u via Eemlandmakelaardij onder bouwplan Schoudermantel 6/6a Bunnik.

Bij vragen neemt u contact op met initiatiefnemer Arie Baars via 033 47 01 462 via info@eemlandmakelaardij.nl.

Stand van zaken oktober 2020

Ter inzage

  • Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van donderdag 29 oktober 2020 tot en met woensdag 9 december 2020. U vindt de plannen en het besluit onder het kopje Documenten.
  • In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Hoe u dit kunt doen leest u in de publicatietekst met uitleg over het indienen van zienswijzen (pdf, 75 KB).
  • De ontwerpbeschikking Wijziging omgevingsvergunning milieu Vrumona ligt ter inzage van 5 november t/m 16 december 2020. In deze periode kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Hoe u dit kunt doen leest u in de publicatie (pdf, 77 KB)onder het kopje Documenten.