Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a

Woningbouwontwikkeling Schoudermantel 6-6A Bunnik

Op de locatie van de Kringloopwinkel in Bunnik, Schoudermantel 6 en 6a, is een woningbouwplan bij de gemeente ingediend. De locatie ligt op de hoek van de Schoudermantel, Kosterijland en Vrumonaweg.

In dit bouwplan zijn de reacties van belanghebbenden op de plannen van 2018 en 2019 verwerkt. Ook de kaderstelling van de gemeenteraad is opgenomen. Daarnaast is ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Plannen online bekijken

Het aangepaste plan en het beeldkwaliteitsplan bekijkt u via Eemlandmakelaardij onder bouwplan Schoudermantel 6/6a Bunnik.

Bij vragen neemt u contact op met initiatiefnemer Arie Baars via 033 47 01 462 via info@eemlandmakelaardij.nl.

Stand van zaken

Update 14 juli 2021 - Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn op 13 juli door de raad vastgesteld. Op 21 juli worden deze stukken gepubliceerd en vanaf 22 juli tot en met 1 september liggen deze ter inzage.